Wat is tijdskrediet?

Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst.

Werknemers die hun recht op tijdskrediet opnemen, ontvangen voor de periode waarin zij geen prestaties leveren of hun prestaties verminderen geen loon. Als compensatie ontvangen zij een maandelijkse forfaitaire onderbrekingsuitkering van de RVA.

Het tijdskrediet werd sinds 1 januari 2002 geregeld door de CAO nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad. Het recht op deze uitkeringen wordt geregeld in een koninklijk besluit.

De voorwaarden voor het recht op verlof en het recht op een uitkering waren mooi op elkaar afgestemd.

Eind 2011 werd een KB uitgevaardigd dat de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering aanpaste. Daardoor was een discrepantie ontstaan tussen het recht op uitkeringen dat geregeld is in het koninklijk besluit en het recht op afwezigheid dat geregeld is bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Daarom heeft men een nieuwe cao 103 gesloten. Deze zal in werking treden op 1 september 2012 en beoogt deze discrepantie op te heffen.

Cao 103 voorziet in:

 • een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering zonder motief;
 • een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief;
 • een recht op landingsbanenvoor de werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer. Er gelden uitzonderingsregels voor de werknemers vanaf 50 jaar:
  • met een zwaar beroep
  • met een lange loopbaan
  • of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering

Er bestaan nog wel overgangsmaatregelen waardoor sommige werknemer nog onder het oude systeem kunnen vallen.

Waarom werd  het tijdskrediet destijds ingevoerd?

 • Mensen langer aan het werk houden: de uitstap van oudere werknemers moet geleidelijker en op latere leeftijd kunnen.
 • Druk op de actieve generatie wegnemen: in de groep 30-55 jaar zitten mensen die hard werken, vaak in een drukke periode zitten op privévlak (huis, kinderen,...) en die snakken naar een adempauze.
 • Basis van het systeem herstellen: recht op tijdskrediet kan maar gelden indien men al hééft gewerkt (voorheen kon een pas afgestudeerde al meteen 1/5 loopbaanonderbreking genieten).
 • Rekening houden met arbeidsorganisatie: een onderneming moet kunnen blijven draaien. Daarom moet er in een bedrijf tot en met 10 werknemers een akkoord zijn van de werkgever.