Wat houdt de bescherming van kandidaten van de sociale verkiezingen in?

Van 7 tot 20 mei worden in ons land sociale verkiezingen gehouden in alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Kandidaten die op de lijst staan genieten van bescherming, maar wat houdt die allemaal in?
Het antwoord van SD Worx

Een woordje toelichting nodig over de beschermingsregeling van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité preventie en bescherming op het werk (cpbw).

Bescherming tegen ontslag

Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen om op te treden als personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het comité preventie en bescherming op het werk zijn beschermd tegen ontslag.

Deze werknemers mogen slechts om welbepaalde redenen ontslagen worden mits naleving van een specifieke procedure. Brugpensioen komt niet voor in het lijstje van redenen die tot ontslag kunnen leiden. De werkgever die de regels niet respecteert, moet een forse schadevergoeding betalen aan de betrokken werknemer.

Bovendien is de beschermingsregeling van openbare orde, wat betekent dat de werknemer er geen afstand van kan doen.

Wie is beschermd?

Niet enkel de personeelsafgevaardigden, dat wil zeggen de effectief verkozen kandidaten, zijn beschermd, maar ook de kandidaten die niet verkozen zijn.

Wanneer eindigt de bescherming?

De bescherming eindigt op de datum waarop de verkozen kandidaten bij de volgende sociale verkiezingen aangesteld worden. De volgende verkiezingen zijn gepland in 2016.

Voor personeelsafgevaardigden werd vroeger aangenomen dat de beschermingsperiode sneller kon aflopen bij het voortijdig beëindigen van hun mandaat. Het mandaat kan voortijdig eindigen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld: wanneer de betrokkene geen lid meer is van de vakorganisatie die hem voordroeg of wanneer betrokkene ontslag neemt uit zijn mandaat. Men nam aan dat de betrokken werknemer niet meer beschermd was vanaf de voortijdige beëindiging van het mandaat.

Werknemers die hun mandaat neerlegden, konden bijgevolg zonder problemen ontslagen worden met het oog op brugpensioen. De werkgever liep geen risico om aangesproken te worden tot betaling van de beschermingsvergoeding aan de ontslagen werknemer.

Voor niet-verkozen kandidaten kan de bescherming niet voortijdig eindigen.Zij hebben geen mandaat dat ze voortijdig kunnen beëindigen. Zij blijven beschermd als (niet-verkozen) kandidaat tot de volgende sociale verkiezingen. Werknemers die op brugpensioen willen tijdens de beschermingsperiode hebben een probleem. Zij kunnen geen afstand doen van hun bescherming. hun werkgever neemt een groot risico indien hij ze ontslaat met het oog op brugpensioen.

Uitspraken van het arbitragehof hebben de ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden verstrengd. De uitspraken komen er op neer dat de werknemer die zijn bescherming verliest door zijn mandaat voortijdig te beëindigen, toch beschermd blijft maar dan als kandidaat. Er is geen reden om een verkozen kandidaat anders te behandelen dan een niet-verkozen kandidaat.

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.

i.s.m. SD WORX