Wat ga jij nog doen voor je sterft?

In haar wijk in New Orleans toverde kunstenares Candy Chang een verlaten huis om in een gigantisch schoolbord met een aan te vullen vraag: “Voor ik sterf, wil ik …”. Zouden we die denkoefening niet regelmatig moeten doen? Hoe vaak sta jij stil bij jouw doelen en prioriteiten?

De antwoorden van haar buren waren erg verrassend, doordringend en grappig. Tot ieders verbazing werd het een spiegel voor de gemeenschap. Haar TED talk werd intussen door miljoenen mensen bekeken en haar ‘Before I die’-project kreeg wereldwijd navolging. Mensen gingen voor het bord zitten en dachten na over wat ze nog zeker voor hun sterfdag wensten te doen.

Stellen van doelen en prioriteiten

Het stellen van doelen en prioriteiten is hoe dan ook ontzettend belangrijk om niet te veel tijd te verliezen. In je privéleven kan dit zeker zijn vruchten afwerpen maar ook voor jouw job is dit ontzettend nuttig. Zonder een leidraad kan je onmogelijk efficiënt werken en ga je wellicht van de hak op de tak springen. Het maakt niet uit hoe dat je het aanpakt maar zorg ervoor dat je goed weet waar je naartoe wilt. Als je in teamverband werkt is het aangewezen ook op teamniveau erover te waken dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Welke activiteiten zijn het meest waardevol voor mezelf en voor mijn organisatie?
  • Maak een onderscheid tussen dringendheid en belangrijkheid.
  • Welke projecten wil je de komende tijd zeker realiseren en tracht hiervoor een tijdsinschatting te maken.

Nadenktijd inplannen

De kans dat je jouw nadenktijd zal moeten inplannen is groot. We hebben het vandaag gewoon te druk om erop te rekenen dat we wel voldoende tijd zullen hebben om na te denken. Klinkt dit wat overdreven? Misschien wel maar het is wellicht de enige mogelijkheid. De reden ligt voor de hand: iedereen verwacht van elkaar dat we constant beschikbaar zijn dus zullen we hier actief moeten tegen ingaan. Beperkt dit verhaal zich tot doelen en prioriteiten? Wel integendeel, het gaat over kwaliteitstijd die we bewust zouden moeten inlassen om complexe of lastige taken te kunnen afhandelen.

Over de  auteur:

Tim Christiaens is de oprichter van de Time Management Company en auteur van ‘Win Tijd Op Jouw Manier’. Hij is een expert in time management en coacht medewerkers in tijdsbeheer.