Waarom het evaluatiegesprek aan hervorming toe is

Ignace Van Doorselaere, CEO van lingeriefabrikant Van de Velde, wierp eind juli in een opiniestuk in De Tijd de knuppel in het hoenderhok. “Evaluatiegesprekken zijn te kunstmatig, niet meer van deze tijd en compleet nutteloos,” stelde hij. “Je geeft werknemers beter elke dag feedback.” Daarmee zijn heel wat specialisten het eens, maar ze pleiten toch voor het behoud van het evaluatiegesprek in een of andere vorm. “Op voorwaarde dat er acties aan worden gekoppeld,” zegt professor organisatiepsychologie Jeroen Stouten.  

 

Te veel ritueel

In heel wat bedrijven vinden de evaluatiegesprekken op het einde van het jaar plaats. Ze lijken op examens of op een rapport van de lagere school. Het is een ritueel geworden: er zijn evaluaties omdat ze er moeten zijn.

 

Commentaar opsparen

Met slechts één keer per jaar evalueren, worden commentaar en kritiek te veel opgespaard tot dat ene moment. Vaak komen alleen de problemen van de laatste maanden aan bod en krijgt het voorgaande te weinig aandacht. Als leidinggevenden zich meer op de werkvloer begeven, kunnen ze meteen bijsturen.

 

Geen actie

Bedrijven laten evaluatiegesprekken plaatsvinden, maar doen er verder niets mee. Zolang er geen acties aan worden gekoppeld, zijn ze nutteloos.

 

Niet motiverend

Mensen motiveren doe je op een regelmatige manier. Het heeft geen zin om werknemers eenmaal per jaar aan een evaluatie te onderwerpen en hen voor de rest van het jaar aan hun lot over te laten.

 

Tweerichtingsverkeer

Verdedigers van evaluatiegesprekken, zoals Ingrid Ceusters, CEO van Group Hugo Ceusters-SCMS, brengen aan dat een goed gesprek niet van één kant komt, top-down, maar een echte dialoog vormt, waarvan zowel de werknemer als het bedrijf heel wat opsteekt. “Het is tweerichtingsverkeer,” stelt ze, “en daarom noem ik ze liever afstemmingsgesprekken.”

 

Het brede kader

Een jaarlijks evaluatiegesprek biedt de kans om de waan van de dag even aan de kant te zetten en het bredere kader te overschouwen. Het is een moment van bezinning. 

 

Hogere frequentie

Steeds meer bedrijven stappen af van traditionele evaluatiegesprekken. Accenture deed het onlangs en ook Deloitte en Gap hebben hun evaluatiesysteem hervormd. Bij Microsoft spreken de werkkracht en de manager jaarlijks af wat ze willen realiseren. Minstens twee keer per jaar zitten ze samen om te bekijken of alles naar wens verloopt. Indien nodig, kunnen meer feedbacksessies belegd worden. 

 

Lees meer over evolueren binnen een onderneming.