Waar vind je in 2010 een nieuwe job?

Ook op de arbeidsmarkt sloeg de crisis de voorbije maanden ongemeen hard toe, en in ons land gingen 50.000 jobs verloren. Toch hebben bepaalde sectoren minder te lijden onder de crisis of profiteren ze van het recente lichte herstel om opnieuw personeel aan te werven.

Prima indicator

De uitzendsector vormt een prima indicator voor de situatie op de arbeidsmarkt. Uitzendkantoren zijn allerminst pessimistisch over de toekomstige evolutie van de tewerkstelling. “We stellen vast dat de uitzendmarkt opnieuw licht aantrekt”, vertelt Jean-Olivier Collinet, persverantwoordelijke bij Daoust. “Grote bedrijven die misschien wat te snel tot massale ontslagen overgegaan waren, vragen ons om op zoek te gaan naar  administratieve krachten en salesprofielen.”

Wie met een behoorlijke kans op succes zoek wil naar een nieuwe baan, maakt wellicht het meest kans in een van volgende vier sectoren. 

1. Retail

Deze sector houdt bijzonder goed stand tijdens de crisis. Bepaalde retailgroepen koesteren zelfs ambitieuze plannen. Delhaize bijvoorbeeld, opent vier nieuwe Red Market-winkels (het lagekostenmerk ). Colruyt, dat resoluut op de laagste prijs mikt, stelt voor 2010 3.300 vacatures in het vooruitzicht en ook Carrefour wil zowat 120 mensen aanwerven.

2. Energie

De Groep GDF Suez plant de aanwerving van niet minder dan 10.000 nieuwe medewerkers in België, tussen nu en 2015. Electrabel gaat volgend jaar alleen al op zoek naar 1.000 nieuwe mensen. Ook bij Sibelga (200) enTotal (150) kompt er volgend jaar vers bloed bij. De meest gezochte profielen zijn ingenieurs, economisten, commerciële medewerkers, experts in humane wetenschappen, technici en informatici.

3. Milieu

De stijging van de energieprijzen in 2008, de economische crisis en het groeiende groene bewustzijn hebben de sector van de hernieuwbare energie een onwaarschijnlijk grote boost gegeven. Bedrijven die actief zijn in de productie van zonnepanelen, warmtepompen of de bouw van windmolens hebben almaar meer moeite om hooggekwalificeerd personeel te rekruteren, vooral dan ingenieurs en technici.

4. Beveiliging

Al meerdere jaren stellen we vast dat de vraag naar efficiënt georganiseerde beveiliging blijft toenemen. Wat zich vertaalt in een stijgend aantal werkaanbiedingen. Niet toevallig prijken twee ondernemingen uit deze sector in de top 10 van bedrijven die in 2010 willen aanwerven. Securitas is op zoek naar 900 nieuwe mensen, Cobelguard naar 400.

Toch wordt het volgend jaar lang niet overal rozengeur en maneschijn. Veel bedrijven vrezen immers dat de fraaie bedrijfsresultaten in het laatste kwartaal van 2009 (nog) niet de meteen de aanzet zijn voor een echt economisch herstel volgend jaar. Uit de meest recente conjunctuurenquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen blijkt dat in 62% van de sectoren de tewerkstelling in de eerstvolgende zes maanden vermoedelijk zal verslechteren. De overige 38% denkt dat de tewerkstellingsmarkt hoogstens stabiel zal blijven.

Tekst: Anne-Cécile Huwart