Vrouwen hoger opgeleid dan mannen

De Internationale Vrouwendag is hét moment om alle aandacht op vrouwen te richten. Zo dachten ook enkele onderzoekers. Hoe zit het met de tevredenheid van vrouwen op de werkvloer en zijn vrouwen echt hoger opgeleid dan mannen?

Opleidingskloof mannen/vrouwen

Uit een onderzoek van de FOD blijkt dat Belgische vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. Zo heeft 31,5 % van de vrouwen een diploma hoger onderwijs ten opzichte van slechts 27,4% van de mannen.

De laatste tien jaar is de kloof sterk toegenomen. Niet alleen qua diploma, maar ook op de arbeidsmarkt laat de evolutie zich nu zien. Bij de hooggeschoolde arbeidskrachten onderscheiden we op heden meer vrouwen dan mannen. Een verschil van 885.500 vrouwen tegenover 833.000 mannen.

Ook al zijn er meer vrouwelijke hooggeschoolde arbeidskrachten, toch zou het merendeel van de vrouwen ontevreden zijn over haar job, blijkt uit een studie van Accenture. Volgens 3.400 professionals in 29 verschillende landen, zijn dit de meest aangehaalde redenen voor de ontevredenheid:

- 47% heeft het gevoel onderbetaald te zijn
- 36% kenmerkt het gebrek aan kansen
- 33% vindt het gebrek aan vooruitgang in hun professionele carrière een struikelblok
- 29% heeft het gevoel vast te zitten in hun huidige werkomgeving

  Ondanks de grote ontevredenheid hoopt het merendeel toch haar job te kunnen behouden.

  Gebrek aan opleidingen?

  Zou hun ontevredenheid dan misschien liggen aan het ontbreken van opleidingen die zich specifiek op vrouwen richten? Uit ‘Women’s Leadership Development Survey’ dat Mercer in december 2010 deed bij meer dan 450 bedrijven, blijkt alvast het volgende. 67% van de bedrijven in Europa zou geen duidelijke strategie of filosofie hebben die vrouwen toelaten zich te ontwikkelen om een toppositie te bemachtigen. Bovendien zijn er geen talentontwikkelingsprogramma’s of opleidingen die zich specifiek richten op vrouwen.

  De vier voornaamste redenen die vrouwen belemmeren om door te stromen naar een toppositie:

  - 29% geeft het gebrek aan vertrouwen van de vrouwen zelf aan
  - 29% steekt het op het gebrek aan sociale netwerken
  - 21% steekt het op het gebrek aan de wil om te verhuizen
  - 14% vindt het gebrek aan ondersteuning van het topmanagement een belemmering