Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Verhoog je kansen om een werknemer te behouden

Werknemers gaan naar een bedrijf werken, en verlaten het omwille van hun chef. Deze boutade wil vooral zeggen dat een chef een tolk is, de vertaler van de mooie principes van het bedrijf naar de dagelijkse realiteit van de werknemer.
Door prof. dr. Koen Dewettinck, Vlerick Management School

Het is dus de directe chef die de sleutel in handen heeft om te vermijden dat mensen weglopen. Elke leidinggevende bezint zich dus best over de RIG-formule: respect, informatie en ‘groter plaatje’.

Respect

R van Respect. We hebben allen onze eigenheid. Man of vrouw. Gehuwd of niet; jong of niet meer zo jong; En dan heb je het bedrijf dat daar blijkbaar geen rekening mee wil houden. Dat ik kinderen heb en dat vandaag de scholen staken, dat is mijn probleem. Dat ik graag aan een bepaald tempo werk, maar om onduidelijke reden het bedrijf dat anders wil, dat is mijn probleem. Dat ik negatieve feedback tussen vier ogen wil krijgen en niet wil dat het in anonieme dossiers verdwijnt, dat is mijn probleem.

Het is nooit het probleem van het bedrijf. Dat vertaalt elke werknemer snel als een gebrek aan respect.  De belangrijkste vragen die mensen beantwoord willen zien, is: geeft mijn werkgever echt om mij? Kan ik hier mijn ambities waar maken? En waar kan ik terecht als ik mij unfair behandeld voel? Dit zijn de respect-vragen.

Informatie

Met de I van informatie om iets mee te zijn. Hopelijk krijgt het personeel genoeg informatie om iets mee te doen. Dit soort informatie is wat we nodig hebben om ons werk goed te doen. Maar vele bedrijven denken dat daarmee de kous af. Mensen surfen nochtans eindeloos op het net om informatie te vinden waar ze iets mee zijn, iets dat ze graag weten, iets waarmee ze zich beter in hun vel kunnen voelen, iets waarmee ze indruk kunnen maken, iets waarmee ze het gevoel hebben er bij te horen.

Bedrijven hebben massa’s informatie die leuk om weten zijn, en die maar onrechtstreeks relevant zijn voor de job. Dat is nu net de informatie waar (gemotiveerde) medewerkers dol op zijn: aan welke projecten wordt er gewerkt? Hoeveel kosten die dingen? Waar maken we veel winst? Wat weten we over onze concurrenten? Wil je medewerkers behouden, geef ze dan niet heel veel informatie (ze verdrinken nu al), maar vooral voldoende informatie waar ze iets mee zijn.

Het geheel

Betrek de mensen bij het Grotere Plaatje. In het UZ Antwerpen kunnen de personeelsleden soms zelf participeren aan grote humanitaire acties die het ziekenhuis ondersteunt. In een Amerikaans farmaceutisch bedrijf krijgen de personeelsleden getuigenissen van mensen wiens leven  door de medicatie is gered. De leidinggevende moet vooral trachten al wat medewerkers doen in een ruimer perspectief te plaatsen, zin te geven.