Top 5: waar hebben we het meeste spijt van in onze carrière?

Een carrière hebben, dat is keuzes maken. Vaak nemen we de juiste beslissingen, maar af en toe slaan we de bal mis en loert spijt om de hoek.

Daniel Gulati ondervroeg dertig professionals tussen de 28 en 58 jaar over de beslissingen in hun carrière waar ze het meest spijt van hebben. Dit is de top vijf.

1. Ik heb spijt dat ik een job heb aangenomen voor het geld

Het lijkt meestal een goed idee om een goedbetaalde job aan te nemen, maar achteraf blijken we massaal spijt te hebben van die keuze. We willen liever een leuke, uitdagende job dan een vetbetaalde.

2. Ik heb spijt dat ik niet vroeger ontslag heb genomen

Bijna elke werknemer die ontslag nam om zijn dromen na te jagen wou dat hij dat vroeger had gedaan.

3. Ik heb spijt dat ik mijn eigen zaak niet heb opgestart

70% van de werknemers hoopt dat hun huidige job in loonverband hen zal helpen om later een eigen zaak te beginnen, maar amper 15% van de werknemers durft ook effectief de sprong te wagen.

4. Ik heb spijt dat ik niet productiever was op school

Een groot deel van de ondervraagden heeft spijt dat men zijn tijd op school niet beter heeft gebruikt om een écht interessante eerste job vast te krijgen.

5. Ik heb spijt dat ik mijn intuïtie niet heb gevolgd

Verschillende respondenten hebben er spijt van dat ze hun buikgevoel niet gevolgd hebben bij wat Daniel Gulati 'now-or-never-moments' noemt. Het zijn kruispunten in je carrière.

Meer spijt van studiekeuze dan van liefdesleven

Aan de Amerikaanse Kelogg School of Management onderzocht Neal Roese ook al eens waar mensen het meest spijt van hebben in hun leven. Aan de top staat studiekeuze: maar liefst 32% van de ondervraagden wou dat hij een andere opleiding had gekozen.

  Spijt van ... % van de ondervraagden

1.

Studiekeuze

32 %

2.

Carrière

22 %

3.

Liefdesleven

15 %

Spijt van te veel werken

De Australische palliatieve verpleegster Bronnie Ware maakte in haar boek ‘The Top Five Regrets of the Dying’ ook een lijst met beslissingen waar stervenden het meeste spijt van hebben.

  1. Ik heb spijt dat ik niet mijn eigen leven heb geleid, zonder te willen voldoen aan verwachtingen van anderen.
  2. Ik heb spijt dat ik zo veel gewerkt heb in mijn leven, in plaats van tijd door te brengen met mijn familie.
  3. Ik heb spijt dat ik mijn gevoelens niet durfde te uiten tegen anderen.
  4. Ik heb spijt dat ik contact heb verloren met mijn vrienden.
  5. Ik heb spijt dat ik mezelf niet toeliet om gelukkig te zijn.