Tips voor de filosoof

Competence Indicator


Tips voor de filosoof


De situatie is niet altijd zoals jij dat zou willen. Vaak moet je rekening houden met andere mensen die er een andere snelheid op nahouden. Enkele tips:
"Je gaat voor het alternatieve. Daarbij kijk je bijzonder kritisch naar allen die op meer voorspelbare wijze leven."


tip


Weet dat waardevolle afspraken, routines en patronen de basis vormen van elke samenleving. Culturele verworvenheden blijven de moeite waard. Haalbare oplossingen zijn soms beter dan verandering om de verandering of geïmmobiliseerd te zijn door al te kritische overwegingen.
De huidige werkomgevingen zijn onderhevig aan veel veranderingen. In die zin zijn ze een goede voedingsbodem voor jouw nooit aflatende kritische zin en ideeënvloed. Je durft ook wel eens onaangekondigd van gedachte te veranderen, waardoor anderen je dan weer minder makkelijk kunnen volgen. Anderzijds moeten die ideeën ook gerealiseerd worden. In elke omgeving ie er een taak weggelegd voor een pragmaticus. De pragmaticus is de rol die uw aanvaardbare zwakten (=minder louter uitvoerend bezig zijn) kan compenseren. "Je bent niet de gemakkelijkste om mee samen te leven. Filosofen laten regelmatig het eten aanbranden."


tip


Bekijk jouw leven toch wat meer vanuit het standpunt van diegenen die met jou samenleven en -werken. Tracht af en toe je brains ook wat rust te gunnen door andere dingen te doen, bijvoorbeeld de sportieve toer op te gaan. Je hebt een gezond lichaam nodig om je geest optimaal te benutten. Soms heb je te weinig geduld, denk eraan dat sommigen meer tijd nodig hebben dan jij om dezelfde inzichten te verwerven. Heb wel voldoende geduld om te luisteren naar de zienswijze van anderen, toon hen wanneer je met hun zienswijzen rekening houdt dan zullen ze jou ook al eens meer krediet geven.
"Je hebt een brede belangstelling en een grote intellectuele nieuwsgierigheid. "


tip


Er is geen lijn te trekken in de soort cursussen die je het liefste volgt. Nu weer flirt je met zeer technische, bijna ontoegankelijke thema's, dan word je gefascineerd door zeer concrete dingen, dan geloof je helemaal niet in vorming, om je dan de week later in te schrijven voor een bezinningsweekend rond maatschappelijke trends. Het meeste baat zou je echter hebben bij cursussen waar je de basistechnieken van coachings- en luistertechnieken aangeleerd krijgt.
Benieuwd hoe de filosoof zich op de werkvloer gedraagt? We volgden hem in zijn werkomgeving.