Tips en hints voor de "controleur"

De situatie is niet altijd zoals jij dat zou willen. Vaak moet je rekening houden met andere mensen die er een andere visie op nahouden.

Enkele tips:

"Je kritische opmerkingen stuiten soms op weerstand terwijl jij enkel de feiten wou blootleggen'"

tip

Al te kritische opmerkingen doden soms het enthousiasme. Geef anderen ook al eens gelijk, daarna zijn ze veel meer bereid om rekening te houden met jouw opmerkingen.

"In grotere groepen slaag je er dikwijls niet in je mening voldoende gewicht te geven"

tip

Herhaal al eens je standpunt, argumenteer ook emotioneel; kortom, schenk aandacht aan het verkopen van je oplossing. Geef niet alleen kritiek, geef soms ook eens oplossingen.

"Je systematische en grondige aanpak is niet altijd de snelste manier om tot beslissingen te komen"

tip

Soms moet je beslissingen versnellen in plaats van te investeren in nog meer precisie. Bedenk af en toe dat het resultaat uiteindelijk van belang is. Alles weten, maar geen beslissingen genomen hebben, betekent evengoed geen resultaat.

"Het liefst volg je cursussen gedoceerd door allerlei experten. Als je twijfelt aan de deskundigheid van de lesgever, dringt er nauwelijks iets door van wat er gezegd wordt."

tip

Je hebt echter de grootste nood aan cursussen die werken aan je vertrouwen in mensen, zoals opleidingen rond communicatie, teambuilding en samenwerking.

Benieuwd hoe de controleur zich op de werkvloer gedraagt? We volgden hem in zijn werkomgeving