Test jezelf: is jouw talenkennis beter dan gemiddeld?

Sinds enkele maanden kan je op vacature.com testen hoe het gesteld is met jouw kennis van het Frans, Duits, Engels, Spaans en Nederlands. Intussen vulden bijna 22.000 mensen de testen in, genoeg om na te gaan wat het niveau van de gemiddelde Belg is. Scoor jij beter of slechter?

6 niveaus

Om het taalniveau van de gemiddelde Belg te bepalen, koppelden we onze resultaten aan de niveaus die het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR) vooropstelt, waarbij A staat voor een basisgebruiker, B voor een onafhankelijke gebruiker en C voor een vaardige gebruiker. 

Basisgebruiker Onafhankelijke gebruiker Vaardige gebruiker
A1 - Doorbraak B1 - Drempel C1 - Effectieve operationele vaardigheid
A2 - Tussenstap B2 - Uitzicht C2 - Beheersing

Uitstekende kennis Engels

Opvallend, voor bijna alle talen is het gemiddelde niveau B1, wat wil zeggen dat de taalgeberuiker zich in de meeste situatie kan behelpen:

Luisteren - Je begrijpt het merendeel van de gesprekken in de taal.
Lezen - Je verstaat de hoofdlijnen van teksten in de taal.
Interactie - Je kan je uit de slag trekken op vakantie en je kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over een onderwerp dat je vertrouwd is.
Productie - Je kan je mening geven, een verhaal vertellen,...
Schrijven - Je krijgt alledaagse dingen op papier.

Meer uitleg over de niveaus en de vaardigheden die eraan gekoppeld zijn, vind je op de site van Europass.

Voor het Engels ligt het taalniveau van de Nederlandstalige surfers - die van Vacature.com - zelfs op C1, wat wil zeggen dat ze zich zeer vlot kunnen uitdrukken. Splitsen we de resultaten op volgens leeftijdsgroep, dan merken we eerder weinig verschillen. Alleen bij de 18- tot 25-jarigen ligt het kennisniveau van Duits en Spaans iets lager dan bij de andere leeftijdsgroepen (A2). 

Hoe goed scoor jij?

Wil je weten of je beter of slechter dan gemiddeld scoort? Vul dan nu de taaltesten in en leg je resultaten naast die van onze surfers:

  Surfers Vacature.com Surfers Références.be
Duits B1 B1
Engels C1 B1
Spaans B1 B1
Frans B1 C1
Nederlands C2 B1

In samenwerking met Altissia