Teamwork maakt werknemers lui

“Teamwork kan contraproductief zijn en zelfs leiden tot luiheid”, dat zegt de Duitse consulent Christian Setzwein. Hoewel human resources er veel belang aan hecht en het een vereiste is bij vele vacatures, is de meerwaarde van een ploegspeler nog nooit aangetoond volgens Setzwein.

Die stelling is niet nieuw. Al in de negentiende eeuw werd de efficiëntie van teamwork getest. De Franse landbouwingenieur Maximilian Ringelmann vroeg aan proefpersonen om een gewicht te trekken. De individuele trekkracht was 85 kilogram, maar wanneer de proefpersonen in een team werden samengebracht, daalde de individuele prestatie tot 65 kilogram. Ringelmann besloot daardoor dat het individuele prestatievermogen een kwart daalt door teamwork.

De oorzaak ervan was niet duidelijk. Het kon demotivatie zijn, maar ook logistieke moeilijkheden. Zo konden sommige deelnemers niet de juiste positie innemen door de opstelling van het team en daardoor niet de optimale trekkracht ontwikkelen.

Sociale luiheid

De Amerikaanse psycholoog Harry Ingham slaagde er veertig jaar geleden dan wel in om de impact van logistieke elementen uit te sluiten. Dat deed hij door de deelnemers te blinddoeken. De onderzoekers lieten de deelnemers weten dat ze zowel in groep als individueel zouden trekken. Terwijl het telkens om een individuele trekproef ging.

Het resultaat? De proefpersonen die dachten dat ze in groep trokken, behaalden een slechter resultaat dan bij de individuele tests. Dat toonde aan dat het individu zich minder inzet wanneer men zich achter de anonimiteit van de groep kan verbergen. Dat fenomeen wordt ook ‘sociale luiheid’ genoemd.

"Sociale luiheid wordt vooral opgemerkt bij routinetaken," zegt Setzwein. "Bij moeilijker opdrachten worden meestal hogere individuele prestatieniveaus opgetekend.” Dat komt omdat een individu zich sneller beschermd voelt door de groep en zijn verantwoordelijkheid niet persoonlijk opneemt.

Het is belangrijk om de individuele bijdrage te blijven erkennen. Er mag geen competitieve sfeer heersen in een team, maar men moet oppassen dat de successen niet aan de verkeerde medewerkers worden toegekend.

Bron: Express