Teamwerk meest efficiënt met negen personen

Door in team te werken kan je meer gedaan krijgen dan als eenling. Toch mag de groep ook niet te groot worden, want dan zullen sommigen beginnen slabakken. Volgens een nieuwe studie bestaat het ideale team uit negen leden, zo schrijft de Duitse krant Die Zeit.

Naarmate een team groter wordt, daalt de individuele inspanning van elk teamlid Dit fenomeen staat bekend als het Ringelmann-effect. Het werd in de negentiende eeuw beschreven door ene Maximilien Ringelmann. Bij een experiment liet hij groepjes van verschillende grootte touwtrekken. Met hoe meer ze waren, hoe minder kracht ze elk uitoefenden. Voor dit verschijnsel heeft de Amerikaanse psycholoog Bibb Latané later het begrip ‘social loafing’ geïntroduceerd. Hij beschrijft dat de motivatie om voluit te gaan ontbreekt bij grote groepen. Iedereen gaat er dan vanuit dat iemand anders uit het team de klus wel zal opknappen.

Bergcurve

Onderzoeker Wu Yang van de Michigan State University onderzocht dan weer hoe groot een ideaal team precies moet zijn. Daarvoor bestudeerde hij zes jaar lang een Chinees overheidsprogramma waarbij burgers een natuurgebied in de provincie Sichuan beschermden. In ‘huishoudens’ van verschillende grootte zetten ze zich tegen betaling in om het bos te behoeden tegen illegale houtkap.

Yang stelde vast dat de efficiënte daarbij sterk afhankelijk was van de grootte van de teams. Die varieerden van één tot zestien personen. Het verband tussen grootte en efficiënte verloopt volgens een bergcurve. Een team van negen personen zorgt voor een maximale efficiënte; teams met meer of minder leden konden niet zoveel gedaan krijgen. Ook de individuele inspanningen van de teamleden verloopt volgens eenzelfde curve.

De vraag blijft wel in welke mate de studie van Yang toepasbaar is op een modale kantoorsituatie. Eén ding maakt het onderzoek wel duidelijk: elke groep heeft te maken met luieriken die het werk liever aan anderen overlaten. Als gevolg daarvan voelen de vlijtige teamleden zich onrechtvaardig behandeld, waardoor zij op hun beurt hun inspanningen verminderen. Ook voor dit fenomenen hebben psychologen een naam: het Gimpel-effect.