Steeds meer 55-plussers aan het werk in Vlaanderen

Het aantal actieve ouderen in Vlaanderen is sterk toegenomen. In 2010 was ruim 38% van de 55-plussers aan het werk, wat 2,4% hoger is dan het jaar voordien.

De totale werkzaamheidsgraad (van 20- tot 64-jarigen) in Vlaanderen bedraagt 72,1%.

In 2010 waren in totaal 40.000 werkenden meer dan in 2009. Die algemene toename is in grote mate te wijten aan het groeiend aandeel van ouderen in de beroepsbevolking.

Voor andere kansengroepen had het gunstige economische klimaat geen positief effect. Vorig jaar waren slechts 44% van de niet-EU-burgers aan het werk in Vlaanderen, een daling van 3% ten opzichte van het jaar ervoor.

Voor personen met een handicap was de terugval nog sterker: uit deze groep waren er in 2010 4% minder mensen aan het werk dan in 2009. Slechts één derde van de Vlaamse bevolking met een arbeidshandicap was in 2010 aan het werk.

Percentage van werkenden bij 20- tot 64-jarigen in het Vlaams Gewest

  2010 Evolutie t.o.v. 2009
Totaal (20- 64 jaar) 72,1 +0,6
     
Geslacht    
Mannen 77,4 +0,2
Vrouwen 66,7 +1,0
     
Leeftijdsklasse    
20-49 jaar 81,5 +0,1
50-64 jaar 53,1 +2,2
55-64 jaar 38,2 +2,4
55-59 jaar 55,6 +3,4
60-64 jaar 19,2 +1,4
     
Scholingsniveau    
Laaggeschoold 53,3 +0,7
Middengeschoold 74,1 +0,9
Hooggeschoold 84,1 -0,1
     
Personen met een arbeidshandicap 33,5 -4,0
     
Herkomst    
Geboren in België 73,5 +0,7
Geboren in een ander EU-land 68,6 +1,6
Geboren buiten de EU 53,4 0,0
     
Belgische nationaliteit 72,9 +0,7
Andere EU-nationaliteit 70,1 +2,1
Niet-EU nationaliteit 44,4 -2,5

Bron: FOD Economie , Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, bewerking: Departement Werk en Sociale Economie (WSE)/Steunpunt WSE