Startfase van het creatief proces

terug naar 'Het creatief proces'

Heb je een opdracht gekregen? Moet je een probleem oplossen of wil je gewoon iets anders? Kortom, je hebt een reden om een creatief proces in te zetten!

1. Zie de vraagstelling als een kans en niet als een probleem.

2. Verzamelen/Overlezen van de nodige gegevens en analyseren van deze info.
- Bijvoorbeeld: Wat weet je over het probleem? Welke achtergrondinformatie heb je?
- Is het duidelijk wie de probleemeigenaar is? (Voor wat en wie de ideeën/oplossingen gezocht worden?)
- Is het belangrijk? Welke prioriteit heeft het? Wil je er energie in stoppen? Is er genoeg tijd? Wat zijn de objectieven?

3. Leef je in!

Sta even stil bij jouw ervaringen. Leef je in in de situatie vanuit het standpunt van anderen die erbij betrokken zijn. Maak aandacht vrij voor het onderwerp, zorg dat je voldoende scheppingsdrang vrij hebt.

4. Formulering van de creatieve vraag:

- Formuleer het doel in 1 zin!
- Let erop dat je steeds een concrete focus houdt.
- Vermeld een probleemeigenaar in de formulering.
- Een vraag die begint met "Hoe kunnen we...?" of "Bedenk..." nodigt uit tot het aanbrengen van ideeën.
- Formuleer de vraag uitdagend en inspirerend!

5. Maak een korte timing op voor jezelf en hou de tijd in het oog.

Voorbeelden

Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers halveren op 3 jaar tijd?
Bedenk een nieuwe slogan voor een grasmaaier.
Bedenk een boekconcept waarbij de lezer zelf het boek schrijft.

 

naar fase 2 van het creatief proces