Stage: de ideale opstap naar een eerste job

Hoe belangrijk vinden jongeren een stage tijdens hun opleiding? Heel erg belangrijk, zo blijkt uit onze bevraging bij meer dan 900 studenten. Niet alleen doen ze er een berg waardevolle kennis op, een meerderheid noemt het zelfs de snelste weg naar een eerste job. Toch is het niet al positief wat de klok slaat … 

Jongeren ervaren een stage over het algemeen als een interessante aanvulling op hun opleiding. Zo zegt 89% van de respondenten die een stage hebben gelopen heel wat nuttige zaken te hebben bijgeleerd op zijn tijdelijke werkplek. Ook al gaat het niet om een betaalde job, vinden ze dus toch dat werken tussen het studeren door loont.  

Een verklaring hiervoor is dat de werkgever doorgaans voor een zinvolle opdracht zorgt. ‘Laat de stagiair maar het vuile werk doen!’ Een hardnekkig vooroordeel, maar in de meeste bedrijven blijkt het hoegenaamd niet te kloppen: 82% van de studenten krijgt effectief verantwoordelijkheid tijdens zijn of haar stage. 

 

Voet tussen de deur

Oké, studenten leren dus heel wat nuttigs bij tijdens hun eerste stappen in het bedrijfsleven. Maar is die pasverworven kennis ook meteen inzetbaar? Ja, zegt ook hier een duidelijke meerderheid: volgens 84% heeft een stage echt geholpen bij de voorbereiding op een eerste job.

Het gaat zelfs nog verder: we vroegen studenten ook via welke weg ze het snelst aan een job verwachten te geraken. Een stageplek staat hier met 57% op nummer één. Een werkgever die tevreden is over zijn ingewerkte stagiair, zal volgens hen eerder geneigd zijn om die aan te nemen dan een arbeidsintensieve sollicitatieronde op te starten. 

 

Gemiste kans

Valt er dan niets negatiefs te horen? Toch wel: lang niet alle studenten hebben namelijk de mogelijkheid om een stage te volgen. Bij 25% van de respondenten is of was er geen stage voorzien in het kader van hun opleiding. Absoluut een groot gemis, als je het hun collega’s vraagt …

 

Volgend artikel in onze reeks ‘Studenten en werk’: hoe verloopt de zoektocht naar een eerste job?