Senator kost 126.000 euro aan loon

In de aanloop naar de verkiezingen is er heel wat te doen rond de budgetten die besteed worden aan Kamer en Senaat. Maar wat zijn nu de werkelijke cijfers? Hoeveel kosten een parlementslid en senator de overheid?

Parlement steeds duurder

Het parlement verliest aan invloed en macht, maar kost steeds meer geld, zo blijkt uit berekeningen van VUB-professor Herman Matthijs. Hij bekeek de evolutie van de kostprijs van het federale parlement tussen 1995 en nu en stelde vast dat het budget voor de Kamer dit jaar opgelopen is tot 115,9 miljoen euro en dat voor de Senaat tot 80,2 miljoen euro. Dat komt neer op 772.900 euro per Kamerlid en 1,1 miljoen euro per senator. Het grootste deel van de kostprijs (75,5 miljoen euro) krijgt de Senaat van de Staatskas, voor het overige moet het uit zijn eigen reserves putten. De voorbije tien jaar is de kostprijs van Kamer en Senaat gestegen van 149 miljoen euro in 2001 tot 196 miljoen euro dit jaar. Dat is een stijging met 47 miljoen euro - ofwel 31,5%.

Minder senatoren, meer kosten

In het onderzoek van professor Matthijs staan nog meer opmerkelijke cijfers. Zo blijkt dat de begroting van de Senaat tussen 1989 en 2010 zowat verdubbelde en de gemiddelde kostprijs per senator vervijfvoudigde. Terwijl het aantal senatoren daalde van 184 naar 71 ging de loonkost relatief gesproken de hoogte in: vandaag bedraagt de loonkost voor 71 senatoren 9 miljoen euro ofwel 126.760 euro per senator. In 1995 was dat nog 12,9 miljoen euro voor 184 senatoren ofwel 70.108 euro per senator. In 15 jaar tijd steeg de loonkost per senator dus met factor 1,8, bijna een verdubbeling.  Professor Matthijs wijt de toename in de senaatsbegroting aan indexeringen, de verhoging van de loonschalen van de senatoren, de duurdere financiering van de politieke partijen, de vele uittredingsvergoedingen na de verkiezingen en de niet uitgevoerde afslanking van het personeel na de hervorming van 1995.

Werkingskosten Senaat van 2005 tot 2010

Begroting Senaat Per senator
2005 71,6 miljoen 1.009.324 euro
2006 72,3 miljoen (niet bekend)
2007 75,3 miljoen (niet bekend)
2008 78,5 miljoen 1.106.828 euro
2009 81,2 miljoen 1.144.812 euro
2010 80,2 miljoen 1.129.577 euro

Kosten Kamer stijgen ook

Ook in de Kamer stijgen de werkingskosten jaar na jaar, zij het minder uitgesproken. Nochtans daalde ook daar het aantal leden van 212 naar 150, terwijl de werkingskosten tegenover 1995 gestegen zijn met 60%. De redenen zijn onder meer: de kostprijs van onderzoekcommissies, de modernisering van gebouwen, uitstapvergoedingen na verkiezingen, voorbereiding voor het EU-voorzitterschap in 2001, de indexeringen van de lonen van kamerleden, ambtenaren en fractiemedewerkers.

Werkingskosten Kamer van 2005 tot 2010

Begroting Kamer Per Kamerlid
2005 105,8 miljoen 705.600 euro
2006 110,4 miljoen 736.013 euro
2007 113,1 miljoen 754.413 euro
2008 115,4 miljoen 769.333 euro
2009 117,7 miljoen 784.667 euro
2010 115,9 miljoen 772.900 euro

Te veel parlementsleden

Volgens Matthijs staat de kostprijs van de Senaat niet in verhouding met haar politieke gewicht. Bovendien beschikt de assemblee volgens hem over een gigantische pensioenkas. Matthijs concludeert ook dat ons land in verhouding te veel federale parlementsleden telt in vergelijking met landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Spanje.

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook:
- "Als parlementslid zal ik 53.511 euro per jaar verdienen"
- Hoeveel verdient een assistent van een Europees parlementslid?