Presenteren met PowerPoint: 4x hoe het niet moet

Wereldwijd staat PowerPoint op zowat een kwart miljard pc’s geïnstalleerd; dagelijks zouden zo'n 30 miljoen PowerPoint-presentaties worden gegeven. Nochtans zijn er maar weinigen die PowerPoint op de juist manier weten te gebruiken. Enkele tips.

1. Je zet te veel informatie op de slides

De bedoeling van PowerPoint is de woorden van de spreker beknopt ondersteunen. Maar dit wordt moeilijk als de slides zijn volgestouwd met zinnen en cijfermateriaal. Een vaak gehoorde vuistregel is om per slide nooit meer dan 6 opsommingstekens te gebruiken, en op elke lijn niet meer dan 6 woorden, bij voorkeur nog minder. De meesten werken op hun computer met een lettertype op 12 punten tekengrootte. Voor een PowerPoint-presentatie is 14 echter het absolute minimum en eigenlijk kun je zelfs beter niet onder 18 gaan.

2. Je leest je slides voor

Maar al te vaak beperkt de presentator zich tot het voorlezen van de slides. Dat is uiteraard zinloos. Bereid je dus grondig voor, zodat je weet wat je bij elke slide wil vertellen en een vloeiende presentatie kunt brengen. Je moet ervan uitgaan dat het publiek zelf de tekst leest, terwijl je de punten die vermeld staan, mondeling toelicht en verder uitdiept. Anders kun je even goed de pagina's afdrukken, uitdelen en iedereen naar huis laten gaan.

3. Je laat de inhoud primeren

De beste PowerPoint-presentaties zijn eenvoudig, maar niet eentonig. Het softwarepakket geeft je de mogelijkheid om je boodschap te illustreren met allerhande grafisch materiaal. Gebruik diagrammen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Afbeeldingen die duidelijk maken wat je als spreker vertelt. En misschien ook videobeelden als dit zou passen. Een goed doordacht samenspel van woorden, beelden en achtergrond kan zeer doeltreffend zijn om je presentatie te ondersteunen.

4. Je laat de vorm primeren

PowerPoint is de ideale manier om de grootste rotzooi er goed te laten uitzien. Het is immers helemaal niet moeilijk om je toehoorders met hippe animaties te overdonderen. Het verschijnsel heeft ook al een naam: slideware. Hierbij functioneren de voorgestelde producten en diensten eigenlijk alleen goed op een PowerPoint-scherm, en dus niet in realiteit. Hoe eenvoudig en uitnodigend het ook is om verbluffende dia's en afbeeldingen te kiezen, hou er rekening mee dat PowerPoint niet zelfstandig werkt. Het publiek wil je horen praten, niet naar een projectiescherm staren.

Tekst: WV/IV