Prediker

Competence Indicator

Je bent een prediker.

Je bent goed gedocumenteerd? Je hebt oog voor mensen? Je bezit het nodige lef om mensen en groepen aan te spreken? Dan ben jij een prediker.
Als prediker wil je voor alles en allen het beste. Je denkt in het belang van het bredere geheel. Je verantwoordelijkheidszin is groot. Je verkondigt je mening en wil hiermee anderen beïnvloeden.

Weten waarover je praat

Als prediker weet je waarover je praat. Vooraf ga je je immers ten gronde documenteren. De (maatschappelijke) debatten die je aangaat moeten immers op feiten en zekerheden gestoeld zijn. Je bekijkt de verschillende invalshoeken met hun pro's en contra's.
Je hebt oog voor details en nuances. In je denken en redeneren komen deze nuances ook duidelijk naar voor. Steeds is er wel iets dat je grondiger wil bekijken. Soms leidt dit tot "filosoferen" over de dingen.

Een hekel aan individualisme
Je hebt het moeilijk met mensen die enkel doen wat hun "ikje" ten goede komt. Puur opportunisme dat enkel ten dienste staat van individualistische doelen, haat je. Je verzet je tegen bestaande oneerlijke praktijken. Je biedt alternatieven, waarvoor je dan ook opkomt.
Voor mensen die het goed menen, heb je veel aandacht en geduld.

Authentiek

Predikers zijn authentieke mensen. Je doet wat je zegt, je zegt wat je doet. Je legt de lat op ethisch vlak hoog, zowel voor jezelf als voor anderen. Als prediker tracht je het voorbeeld te geven.
En vasthouden aan je waarden, én de ultieme waarheid nastreven én rechtvaardig naar iedereen willen zijn, maakt het je soms moeilijk om (de juiste) beslissing te nemen, om de knoop door te hakken.

Lees ook volgende dossiers over:
-People management
-Teammanagement
-Hoe vergaar jij kennis?
-Lichaamstaal: wat vertel je nonverbaal?