Pas afgestudeerden mogen nog met studentenovereenkomst aan de slag

Wie zijn diploma behaalt in juni en daarna op de arbeidsmarkt terechtkomt mag nog tot en met 30 september van het jaar waarin men afstudeert een studentenjob uitvoeren.

Dat stel het RSZ. Over deze regeling bestond lange tijd onduidelijkheid, omdat tewerkstelling als student na het afstuderen nu eenmaal in een grijze zone zit.

De regeling is goed nieuws voor werkgevers en studenten, omdat de studentenovereenkomst fiscaal veel voordeliger is dan een regulier arbeidscontract. Een werkgever betaalt op een 'gewone' werknemer om en bij de 35 % socialezekerheidsbijdragen, terwijl hij voor een student amper 5,42 % solidariteitsbijdragen moet betalen.

Ook voor de student is het contract voordelig: hij moet slechts 2,71% van zijn brutoloon afstaan als solidariteitsbijdrage, terwijl reguliere werknemers 13,07% RSZ moeten afstaan.

Het is echter verboden om een pas afgestudeerde eerst een maand met een studentenovereenkomst te laten werken, om hem daarna in dezelfde functie een contract van (on)bepaalde duur te geven. Dat is immers een verdoken proefperiode.