Opleidingscheques: ook voor kooklessen of toch maar niet?

Je opleidingscheques zal je vanaf 1 augustus niet meer kunnen gebruiken om je kook- of wijncursus te financieren. Alleen opleidingen die "je positie op de arbeidsmarkt verbeteren", zullen nog in aanmerking komen.

Aan de andere kant van de taalgrens is dat al langer het geval: in Wallonië kunnen alleen werkgevers de cheques aanvragen. Ziehier, een overzicht van de verschillende systemen. Aan jou om uit te maken welke het beste is.

Hoe zit het Vlaamse systeem vandaag in elkaar?

Vandaag kan elke werknemer of interimkracht die in Vlaanderen of Brussel woont, opleidingscheques bestellen. Je moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:

- Je volgt de opleiding niet in opdracht van je werkgever,
- buiten de werkuren (tijdens je educatief verlof kan ook),
- en aan een instelling die erkend wordt in Vlaanderen.

Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.

Wat verandert er op 1 augustus?

De cheques zal je enkel nog kunnen gebruiken voor beroepsopleidingen erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vind je een lijst van opleidingen die je nog kunt volgen. Uitzonderingen zijn wel mogelijk. Wie sommelier wil worden, zal nog altijd financiële steun krijgen voor zijn wijncursus.

Met de maatregel wil Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters terugkeren naar het oorspronkelijke doel van de cheques: namelijk een financiële stimulans voor werknemers om een opleiding te volgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. 60 procent van alle cheques die vandaag worden uitgereikt, worden gebruikt om hobbycursussen te betalen. Vorig jaar vroegen bijna 200.000 Vlamingen ze aan, voor gemiddeld 185 euro per persoon. Kostprijs voor de Vlaamse overheid: 20 miljoen euro. De ingreep van Muyters zal alleszins een flinke besparing betekenen.

Meer nieuws over de opleidingscheques in Vlaanderen.

Hoe doen ze het in Wallonië?

Ook in Wallonië kennen ze de 'Chèque-Formation'. Een belangrijk verschil met Vlaanderen is dat de cheques daar uitsluitend door werkgevers (met maximum 250 werknemers!) kunnen worden aangevraagd. Een cheque komt overeen met één lesuur en kost 30 euro, waarvan de helft gefinancierd wordt door het Waalse gewest. Als naargelang de grootte van het bedrijf kunnen er 100 à 800 cheques per jaar verkregen worden. Voor taallessen en 'opleidingen Eco-climat' (bijvoorbeeld rond zonnepannelen, energieaudit, isolatie,...) kunnen er nog extra besteld worden.

In 2009 werden in Wallonië 599.000 opleidingscheques aangevraagd, goed voor een budget van 9,7 miljoen euro.

Bekijk de brochure.

Tekst: Hermien Vanoost

Reageer

Welk systeem verkies jij? Geef je stem in onze poll!