Onderbenut door bedrijven: hun menselijk kapitaal

Uit een onderzoek van Acerta bij 2.000 correspondenten blijkt dat Belgische werknemers zelfverzekerd in hun job staan, maar dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor werkgevers. Bedrijven nemen nog niet voldoende initiatief om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te verhogen. In de huidige ‘war for talent’ vormt het focussen op de inzetbaarheid van mensen nochtans een belangrijk competitief voordeel voor bedrijven.

 

De enquête werd uitgevoerd bij bedienden, kaderleden en overheidspersoneel van 16 tot 64 jaar oud. Hierbij werd gevraagd hoe inzetbaar of aantrekkelijk werknemers zichzelf vinden voor hun organisatie en potentiële werkgevers.

 

Werknemers vinden zichzelf flexibel en inzetbaar

Opmerkelijke vaststelling: Belgische werknemers blijken een zeer positief toekomstbeeld te hebben over hun inzetbaarheid. De komende 3 tot 5 jaar verwacht 63% procent van de ondervraagden nog steeds bij zijn huidige job te passen, terwijl meer dan 66% ervan overtuigd is op een even hoog niveau te blijven presteren.

Belgen vinden zichzelf soepele en hybride werkkrachten, goed uitgerust om de snel veranderende technologische evoluties bij te benen: twee derde van de respondenten antwoordt dat ze de komende jaren geen problemen verwacht om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer. Daarnaast is de meerderheid (66,6%) van de werknemers ervan overtuigd voor meerdere taken inzetbaar te zijn, wat hun flexibiliteit benadrukt. Opvallend hierbij is dat 50-plussers hun inzetbaarheid even hoog inschatten als jongeren, hoewel ze voorzien dat het fysiek zwaarder zal zijn om dezelfde job te blijven beoefenen.

Belgen zijn geëngageerd om hun expertise en inzetbaarheid te verhogen met verschillende initiatieven. Zo gaf een verrassende 69,2% van de ondervraagden aan aan zelfstudie te doen, ondanks de overtuiging dat promotie binnen hetzelfde bedrijf geen garantie is.

 

Werk aan de winkel voor werkgevers

Ondanks de inspanningen die werknemers doen om hun inzetbaarheid te verhogen, hebben ze niet het gevoel dat hun werkgever die inspanning weerspiegelt. Slechts 29% van de respondenten geeft aan dat hun werkgever het nodige onderneemt om hun inzetbaarheid te verbeteren.

Maatregelen die hiertoe bijdragen blijken niet optimaal benut te worden. Het intern aankondigen van vacatures gebeurt maar in de helft van de onderzochte ondernemingen (54%), het aanbieden van opleidingen/trainingen en flexibel werken wordt slechts voor iets meer dan een derde benut (respectievelijk 35% en 33%). Verwachtingen van de werknemer worden bij bijna de helft van de ondervraagden (40%) zelfs nooit in kaart gebracht, terwijl 33% nog nooit een gesprek heeft gehad om zijn loopbaanmogelijkheden te bespreken. Ook de inzetbaarheid van oudere werknemers is geen prioriteit.

 

Een blik op de toekomst

Hoewel werknemers positief staan tegenover hun capaciteiten, zegt 41% binnen 3 à 5 jaar aan een nieuwe uitdaging toe te zijn en 34% zegt tegen dan zijn job ontgroeid te zijn. “Combineer dit met een werkgever die zijn mensen niet voldoende stimuleert of hun potentieel niet in kaart brengt tijdens een agressieve war for talent, en je zit binnen de kortste keren met een problematisch retentieprobleem”, zegt Chris Wuytens, Managing Director van Acerta Consult. Markant is dat 35% van de jongeren gelooft minder gemotiveerd te zijn binnen 3 à 5 jaar tegenover 31% van de 50-plussers. Oudere werknemers staan dus met iets meer enthousiasme op de werkvloer dan hun jongere opvolgers.

 

“Algemeen gesproken vinden werknemers zichzelf breed inzetbaar in de organisatie, maar hebben ze niet het gevoel dat hun werkgevers veel initiatief nemen om die inzetbaarheid naar een hoger niveau te tillen”, aldus Chris Wuytens. “Als onderneming van de toekomst is je personeel nochtans je kapitaal. En gezien we allemaal langer gaan moeten werken, wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om te investeren in inzetbaarheid.”

 

Over Acerta

Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het HR-beleid.