Onbetaalde stage verhoogt nauwelijks de kans op een job

In ons land krijgen studenten die tijdens hun opleiding een stage doen in de regel geen loon. Ervaring opdoen op zich is namelijk de sleutel om een goede job te vinden, zo luidt de redenering. Een Amerikaanse studie wijst nu uit dat zulke onbetaalde stages de kansen op een job niet echt doen toenemen. Vreemd genoeg zou de ervaring die je opdoet tijdens een betaalde stage je dan weer wel vooruit helpen in je zoektocht naar werk.

De National Association of Colleges and Employers (NACE) vroeg aan ruim 9.200 afgestudeerden in de VS of ze al een aanbod voor een job hadden gekregen en of ze tijdens hun studie een betaalde of een onbetaalde stage hadden gedaan.

Uit de resultaten van die studie blijkt dat 63,1% van de ondervraagden die een betaalde stage hadden gedaan al een jobaanbod had gekregen. Van degenen die een onbetaalde stage gedaan hadden was dit slechts 37%. Dat is nauwelijks 2% meer dan degenen die helemaal geen stage hebben gedaan.

Laag startersloon

Een betaalde stage helpt niet alleen om een job vast te krijgen, het zorgt ook voor een hoger startersloon. Voor afgestudeerden die een salaris ontvangen hebben tijdens hun stage bedraagt het startersloon gemiddeld 51.930 dollar (ruim 39.300 euro).  Voor wie een onbetaalde stage heeft gedaan was dat een pak minder: gemiddeld 35.721 dollar (ruim 27.000 euro). Zelfs wie helemaal geen stage gedaan heeft, krijgt meer: 37.087 dollar (ruim 28.100 euro).

Karakter is echte reden?

De bevindingen van NACE komen overeen met de resultaten van een onderzoek dat Intern Bridge, een consultantbureau voor student recruiting, heeft uitgevoerd. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de kans op een job voor betaalde stagiairs ongeveer twee keer zo groot is als die voor onbetaalde stagiairs. De verklaring hiervoor is niet geheel duidelijk. Het Amerikaans magazine The Atlantic schrijft in elk geval dat het niets te maken heeft met de sectoren waarin onbetaalde stages voorkomen. In alle sectoren doen onbetaalde stagiairs het namelijk even slecht of zelfs slechter dan degenen die geen stage gedaan hebben.

Ook aan de prestaties op school kan het niet liggen: betaalde en onbetaalde stagiairs halen dezelfde cijfers. The Atlantic oppert dat het verschil dan waarschijnlijk te wijten is aan het verschil in karakter tussen studenten die genoegen nemen met een onbetaalde stage en zij die wel betaald worden. Andere commentatoren suggereren dat de verklaring gezocht moet worden in het soort bedrijven dat betaalde stages aanbiedt. Dit zouden dezelfde bedrijven zijn die stagiairs achteraf ook vlot een kwaliteitsvolle jobs aanbieden.

Over onbetaalde stages nà de opleiding zeggen de onderzoeken van NACE en Intern Bridge niets. Hoewel velen ze aannemen om gaten in hun cv te vermijden, zijn dat soort stages in ons land illegaal.