Oefeningen bij divergentiefase

terug naar start 'Cursus creatief denken'

Het doel van de divergentiefase is dus om zoveel mogelijk ideeën te bedenken. Kwantiteit is daarbij het belangrijkste, niet kwaliteit. Een voorbeeldje van hoe je daarbij precies te werk kan gaan, vind je hieronder.

Voorbeeldoefening

Hoe kunnen we het gewicht van een auto verminderen, en toch de veiligheid en de stabiliteit behouden?

1. Cruciale termen: auto, veiligheid

2. Vooronderstellingen van "auto":

- Het is een vervoermiddel

- Het rijdt op wielen

- Het heeft een bepaald volume

3. Stel dat een auto niet op wielen zou rijden.

- De auto zou in de lucht kunnen zweven!

- Of de auto zou altijd ter plaatse blijven!

- Of de auto zou springen!

- Of de auto zou zwemmen!

4. Nieuwe ideeën vertrekkende van zweven:

- Een auto met een opblaasbare bumper rondom. De bumper is gevuld met samengedrukte lucht zodat die zware schokken kan weerstaan. Daarenboven kan de bumper de auto in het water laten drijven.

- Een grote airbag of een luchtzak rond de auto die opengaat van zodra de auto de weg verlaat.

- Nieuwe auto's met een intelligente en zeer flexibele ophanging die de lichte auto stabiliseert.

Nu ben je zelf aan de beurt!

Toevalstreffers

  1. Neem een willekeurig woord of beeld of situatie. Gebruik dagbladen, magazines, kunstboeken ...
  2. Som de eigenschappen en associaties op van het woord, het beeld of de situatie.
  3. Koppel de eigenschappen en associaties terug naar je vraagstelling. De eigenschappen leveren nieuwe inspiratie voor nieuwe ideeën.

De superheld

  1. Neem een held of een heldin in je gedachten.
  2. Maak de held(in) levend. Welke eigenschappen kun je hem/haar toeschrijven?
  3. Hoe zou jouw held(in) het probleem aanpakken?
  4. Vertaal de suggesties naar concrete oplossingen voor het probleem.


terug naar divergentiefase