Numerieke test / Logische patronen

terug naar de oefeningen

Om de samenhang tussen de getallen te achterhalen, moet je een bepaald getal telkens aftrekken, optellen, vermenigvuldigen of delen. Denk er aan dat je een getal soms afwisselend moet optellen en aftrekken (bv. +2 en -2). Dat je getallen kunt spiegelen. Dat je soms de getallen uit één reeks moet optellen of vermenigvuldigen. Dat verbanden niet altijd tussen twee opeenvolgende getallen van een reeks liggen. Dat ...

Kortom: Je probeert best alle mogelijke combinaties uit. Wij geven je alvast een overzicht van mogelijke methodes en patronen die je kunt volgen.

1. Eenzelfde getal optellen of aftrekken

Voorbeeld 2:

Vul aan:3   10   xx  24   31 Oplossing: 17 Logica:3 (+7) = 10 (+7) = 17 (+7) = 24 (+7) = 31

 

2. Getallen uit de reeks onderling optellen of aftrekken (x - y = z)

Voorbeeld:

Vul aan:22   12   10   35   xx  16   34   23   11 Oplossing: 19 Logica:22-12=10   35- 19=16   34-23=11

 

3. Vermenigvuldigen of delen door een constant oplopend of dalend getal

Voorbeeld:

Vul aan:2   4   12   xx  240 Oplossing: 48 Logica:Elk getal wordt vermenigvuldigd door een steeds groter wordend getal.

In dit voorbeeld:
2 (x2) = 4(x3) = 12(x4) = 48(x5) = 240

Voorbeeld:

Vul aan:840   168   xx  14   7 Oplossing: 42 Logica:Elk getal wordt gedeeld door een steeds kleiner wordend getal.

In dit voorbeeld:

840 (/5) = 168(/4) = 42(/3) = 14(/2) = 7

 

 

4. Spiegel methode

Voorbeeld:

Vul aan:18   24   28   36   36   28   xx   18 Oplossing: 24 Logica:De reeks kan in 2 opgedeeld worden waarbij het eerste gedeelte gespiegeld is in het tweede deel.

In dit voorbeeld:
18    24   28   36   |   36   28   24   18

 

5. Getalgroepen

Voorbeeld:

Vul aan:124   16   592   61   xx3   20   416   47 Oplossing: 17 Logica:

Deze reeks is opgebouwd uit een groep van 3 cijfers (abc) en een groep van 2 cijfers (de). Door de eerste twee cijfers uit de eerste groep (ab) op te tellen met het derde cijfer uit diezelfde groep (c) bekom je het getal uit de tweede groep (de).


In dit voorbeeld:
12 + 4 = 16 (ab + c = de)   59 + 2 = 61   
17 + 3 = 20    41 + 6 = 47 Andere bewerkingen:

abc   de    fgh    ij:
(ab - c = de) en (fg - h = ij)

Voorbeeld:

Vul aan:4216   67     2531   74     6151   .76     6132   xx Oplossing: 75 Logica:

Deze reeks is opgebouwd uit een groep van 4 cijfers (abcd) en een groep van 2 cijfers (ef). Door de eerste 2 cijfers uit de eerste groep op te tellen (a+b) bekom je het eerste cijfer van de tweede groep (e). De som van laatste 2 cijfers (c+d) geeft het laatste cijfer van de tweede groep (f).

In dit voorbeeld: 4216 .67
4 + 2 = 6 en 1 + 6 = 7 >> 67
a + b = e en c + d = f ..>> ef

en

(6 + 1)(3 + 2) = 75

Andere bewerkingen:adcd ef    ghij .kl
(a - d = e) en (c - d = f)

 

6. Bewerking met een constant getal +1 (2n + 1)

Voorbeeld:

Vul aan:5   11   23   47   xx Oplossing: 95 Logica:

5   11   23   47   xx
5 (x 2 + 1) = 11 (x 2 + 1) = 23 (x 2 + 1) = 47 (x 2 + 1) = 95


7. Haasje over

Voorbeeld:

Vul aan:17   9   16   12   14    15    xx    18    7 Oplossing: 11 Logica:

Hier moet je de samenhang niet zoeken tussen de opeenvolgende getallen, maar telkens eentje overslaan.

In dit voorbeeld:
17 (- 1) = 16 (- 2) = 14 (- 3) = 11 (- 4) = 7 en
9 (+ 3) = 12 (+ 3) = 15 (+ 3) = 18