Nieuwe werkwet maakt studenten vlotter inzetbaar in bedrijven

Studentenarbeid zit in de lift, sinds de nieuwe wetgeving rond werkstudenten op 1 januari van kracht werd. Belgische bedrijven doen meer beroep op jobstudenten, en de jongeren zelf zijn ook vragende partij.

Hoeveel meer gingen studenten aan de slag?

In de eerste drie maanden van dit jaar werkten 6,6 procent meer studenten dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van Randstad. Die klopten samen 24 procent meer uren. “In april en het eerste deel van mei zien we opnieuw dat het aantal jobstudenten met een goede 3 procent gestegen is tegenover dezelfde periode in 2011”, aldus woordvoerster Emily Meiresonne van Randstad. Dat wijst op een grote vraag vanuit het bedrijfsleven naar studentenwerk, want de overheidsdiensten doen dit jaar geen beroep op studenten. Wel merkt Randstad een lichte terugval van de klassieke studentenarbeid tijdens de vakanties. Tijdens de paasvakantie klopten de studenten 4 procent minder uren.

Hoe komt het dat studenten meer en vaker een bijbaantje hebben? 

De nieuwe wet (van 27 juli 2011) inzake studentenarbeid, die op 1 januari van dit jaar in werking trad, is de oorzaak. Ze laat studenten toe tot vijftig dagen te werken gespreid over een heel jaar en dit tegen interessante voorwaarden.

Wat voor interessante voorwaarden dan?

  • Een heel lage RSZ-bijdrage: de student draagt een solidariteitsbijdrage af van 2,71%. Daarbovenop betaalt de werkgever een bijdrage van 5,42%.
  • Geen enkele bedrijfsvoorheffing
  • Behoud van het kindergeld voor de ouders.
  • Een studentencontract kan nu ook voor een periode van maximaal 12 maanden (vroeger maximaal 6 maanden) gesloten worden.
  • Ook kan de student het aantal gewerkte dagen opvolgen via de onlineteller van de RSZ: www.studentatwork.be. Indien hij inlogt via een eID-lezer kan hij een gedateerd attest van de actuele stand van zijn ‘studentencontingent’ (dat zijn die 50 dagen) afdrukken voor een werkgever. Deze laatste kan dan op voorhand bij de RSZ werkdagen aanvragen voor deze student.

Wat als de student(e) die 50 dagen overschrijdt?

Zodra de student meer dan vijftig dagen aan het werk is, betaalt hij vanaf de 51e dag de normale sociale zekerheidsbijdragen (13,07%). Zijn/haar ouders kunnen de kinderbijslag voor dat kwartaal verliezen als de student meer dan 240 uur heeft gewerkt, behalve dan in de zomermaanden. 

Kan het nog flexibeler?

Mogelijk volgt er nog een versoepeling van het systeem van studentenarbeid. Minister van Arbeid De Coninck wil bekijken of de geleverde arbeid niet per dag, maar per uur kan geteld worden. De student(e) die vandaag slechts een handvol uren werkt op één dag verliest toch een volledige dag van zijn voorraad van 50 dagen. Als het systeem in plaats daarvan 400 uren voorzag, zou hij veel flexibelere afspraken kunnen maken.