Mogen werkgevers de hoofddoek verbieden?

Met de regelmaat van de klok duikt het debat over de hoofddoek weer op. Sommigen hebben er geen enkel probleem mee, anderen zien hem liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Hoe zit het op de werkvloer: wanneer mag een werkgever de hoofddoek verbieden?

Een hoofddoek is een uiting van je geloof, en discriminatie op basis van geloof is bij wet verboden. Toch zijn er een aantal gevallen waarin een hoofddoekverbod toegelaten is. Enkele voorbeelden:

1. Werknemers dragen een uniform

Ook als de werknemers een uniform dragen of als er omwille van de veiligheid of de hygiëne kledijvoorschriften zijn, is een verbod gerechtvaardigd. De werkgever moet in dat laatste geval wel aantonen dat er zich echt een risico stelt en dat er geen alternatieven bestaan die minder discriminerend zijn.

Voorbeeld 1: Een hoofddoek dragen aan een lopende band kan gevaarlijk zijn. Als alternatief kan men een korte hoofddoek in brandvrij materiaal voorstellen.
Voorbeeld 2: Een airhostess moet een uniform dragen. Er kan eventueel in onderling overleg een hoofddoek ontworpen worden in de kleuren van de luchtvaartmaatschappij.

2. Het werk kan je niet uitvoeren mét een hoofddoek

Een actrice die een reclamespot voor shampoo moet opnemen, kan natuurlijk geen hoofddoek dragen. Als het soort werk en de context waarin het werk wordt uitgevoerd dat vraagt, mag een werkgever de hoofddoek verbieden. Het is aan hem om aan te tonen dat het werk anders onmogelijk uit te voeren is.

3. Het imago van het bedrijf komt in het gedrang

Soms wordt een hoofddoek verboden om de neutraliteit of het imago van het bedrijf te beschermen. Zo oordeelde het Arbeidshof van Antwerpen in 2008 dat een commercieel bedrijf de werknemers die in direct contact staan met klanten mag opleggen zich neutraal (dus zonder hoofddoek) te kleden. Maar het is niet duidelijk of dat standpunt ook onder de huidige wetgeving nog langer aangehouden kan worden.

Voorbeeld: Een verkoopster in een boekenwinkel weigerde haar hoofddoek af te zetten tijdens de werkuren en werd (onder meer) om die reden ontslagen. Ze vocht haar ontslag aan maar haalde haar gelijk niet voor de rechtbank.

De rechter heeft het laatste woord

Als werkgever en werknemer er niet uitgeraken, is het de rechter die beslist. Je hoeft het natuurlijk niet zover te laten komen. Het is altijd aan te raden je goed te informeren, en eerst samen tot een compromis proberen te komen.

Meer informatie

Heb je nog vragen over je rechten en plichten? Zowel werkgevers als werknemers kunnen voor meer informatie terecht op een speciale website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Ook voor vrijblijvend advies of juridisch bijstand in een concrete situatie mag je hen contacteren op het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via het meldingsformulier op de website diversiteit.be.