Moet een interne vacature aan alle werknemers bekendgemaakt worden?

"Als er in het bedrijf waar ik werk intern een functie vrijkomt, moet die vacature dan officieel aan iedereen gecommuniceerd worden? Of enkel aan sommige werknemers?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Er bestaat geen algemeen geldende wettelijke verplichting om vacatures intern bekend te maken.

Ten aanzien van bepaalde bijzondere categorieen werknemers kan dat wel het geval zijn:

Deeltijdse werknemers

Op vraag van de deeltijdse werknemer zelf moet de werkgever de voltijdse vacatures of de deeltijdse vacatures, als aanvulling bij of in de plaats van de deeltijds uitgevoerde functie in de onderneming, hem schriftelijk meedelen. De werknemer dient zijn vraag schriftelijk te richten tot zijn werkgever.

De verplichting geldt enkel alsde vacature betrekking heeft op dezelfde functie als deze uitgeoefend door de deeltijdse werknemer en voor zover de werknemer over de vereiste kwalificatie beschikt.

De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag van de werknemer. In de ontvangstbevestiging meldt hij uitdrukkelijk dat hij de werknemer op de hoogte zal brengen van elke vacature die aan de gestelde vereisten voldoet. De werkgever moet de aanvraag van de werknemer en een afschrift van zijn ontvangstbevestiging bewaren.

Bepaling opgenomen in een sectorale cao

Op sectorniveau (sectorale cao’s) kan ook één en andere bepaald zijn over de bekendmaking van openstaande vacatures. Als er sectoraal iets geregeld is, zal dit meestal betrekking hebben op bepaalde categorieën werknemers.

Het is bovendien mogelijk dat in het kader van talentmanagement regels over bekendmaking van openstaande vacatures zijn vastgesteld  binnen je onderneming (vb.in een policy).