Michel Croisé (Sodexo): "Geef een incentive aan studenten die een knelpuntberoep kiezen"

Michel Croisé (51), CEO van Sodexo

Michel Croisé is sinds 2005 CEO van Sodexo. De dienstenverlener startte in de jaren 70 als een restauratie- en cateringbedrijf, maar breidde zijn activiteiten uit naar tal van andere vormen van facilitair management. Bij het grote publiek laat de naam vooral een belletje rinkelen omdat het een uitgever is van maaltijdcheques en ecocheques.

Croisé is ook lid van het directiecomité van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Vacature legt elke dag in september een spilfiguur binnen zijn sector dezelfde tien vragen voor over zijn toekomstvisie en eigen carrière. Vandaag: Michel Croisé, CEO van Sodexo.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

“Vooreerst hebben we project managers en facilities coordinators nodig, maar ook ingenieurs, koks en account managers. We hebben eigenlijk experts nodig voor alle diensten die we aanbieden, zoals onderhoud, schoonmaak, space management … Zo kunnen we onze strategische partnerpositie naar onze klanten toe behouden en onze vaardigheden consolideren, vooral in de meer technische dienstensector.”

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

“Dat hangt af van het type functie. We zoeken eerder ingenieursprofielen als het technisch contract betreft. Het gaat dan om industriële ingenieurs met minimum vijf jaar ervaring in de dienstensector. Of we zoeken ‘hoteliers’ als vooral de service belangrijk is, bijvoorbeeld bij hoteldirecteurs, facilitair managers, enzovoort.”

“In het algemeen zoeken we hoofdzakelijk twee- of drietalige profielen, die goed kunnen communiceren. Ze moeten de klant goed begrijpen en opportuniteiten goed kunnen vertalen naar klant én Sodexo toe. Organisationele vaardigheden en economische kennis is ook welkom, net zoals leidinggevende kwaliteiten op verschillende niveaus.”

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

“We ondervinden meer en meer moeilijkheden om mensen aan te werven, al slagen we er nog wel in om de beschikbare profielen aan te trekken door onze positie als aantrekkelijke werkgever. De arbeidsmarkt is behoorlijk gespannen en ik denk dat de situatie nog lastiger zal worden in de toekomst, zoals dat het geval is voor veel bedrijven in alle sectoren. Ik pleit zodoende voor de ontwikkeling van een incentivesysteem waarmee jongeren aangemoedigd worden om een knelpuntberoep te kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld aan een jongere zeggen ‘zeg, ze geven je 200 euro per maand – of 2000 euro per schooljaar – als je studies volgt in de loodgieterij of als facilitair manager’. En natuurlijk is de incentive alleen maar geldig als de student slaagt.”

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

“Niet genoeg. Er zijn te weinig scholen die opleidingen in facilitair management aanbieden – zowel technisch als strategisch. Wij vullen die leemte op met een intern opleidingstraject. Ons onderwijssysteem is voor een heleboel beroepen niet altijd gericht op echte, reële technieken en processen. Volgens mij is er een belangrijke ‘gap’ tussen wat men op school leert en hoe het er echt aan toe gaat in een bedrijf. Ook is het zo dat men op dit moment moeite doet om iemand op het einde van diens schoolcarrière 'bij te sturen', terwijl men het onderwijs al van in het begin zou moeten sturen. Ik denk dan in het bijzonder aan kansarme milieus. Men moet de jeugd veel meer ondersteunen om een succesvolle schoolcarrière uit te bouwen, en dat al van op een heel jonge leeftijd.”

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

“Wij zijn actief op de markt met 15 verschillende diensten, zoals technisch onderhoud, receptie, schoonmaak, catering, enzovoort. Wij stellen een sterke trend vast bij bedrijven om al deze facilitaire services onder te brengen bij één enkele leverancier. Het is een evolutie die sinds enkele jaren versnelt en die overgewaaid is uit het noorden en de Angelsaksische wereld. In de bedrijven waar wij aanwezig zijn moeten we de aan de ene kant de levenskwaliteit verbeteren en aan de andere kant de kosten verminderen en competitief blijven. Er is ook een steeds grotere vraag naar high quality services om talent aan te trekken en te behouden."

"Een uitdaging is onder andere de globalisatie: verschillende klanten vragen om internationaal te denken. Twee andere uitdagingen is het aantrekken en behouden van talent en permanent onze structuren aan te passen met de evolutie van onze partners.”

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

“Er is een belangrijk potentieel bij bedrijven, ziekehuizen, scholen of administraties die hun activiteiten nog niet in onderaanneming laten uitvoeren. Dat potentieel is er in de publieke sector maar ook in de privésector. De huidige trends tonen ons daar een aanzienlijk groeipotentieel.”

7. Welk project wil u met Sodexo nog realiseren voor 2020?

“Onze facilitaire services in de non-food verdriedubbelen.”

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

“Dat is zonder twijfel de promotie van twee medewerkers, ‘experienced professionals’, naar managementfuncties waarvoor ze niet de vereiste vaardigheden bezaten. Ik was verplicht de wegen met hen te scheiden door mijn inschattingsfout.”

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

“Ik ben overtuigd van de hoogdringendheid van verandering. We hebben veel moeilijkheden om ons voortdurend aan te passen aan een veranderende wereld, en het moeilijkste is onze entourage te overtuigen van deze hoogdringendheid. De wereld verandert en die verandering leidt tot bepaalde mogelijkheden en kansen, maar alleen een open geest kan die kansen grijpen.”

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

“Ik heb er drie. Ten eerste, wees altijd nieuwsgierig en open voor verandering – kijk naar mij, ik ben kinesist van opleiding. Ten tweede, neem de tijd om na te denken over je toekomst, zelfs waar je wil zijn binnen vijf of tien jaar. En last but not least: passie. Je hebt passie nodig in alles wat je onderneemt.”

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks