Margaret Thatcher over werk: 5 citaten

Margaret Thatcher, de Iron Lady, de eerste vrouwelijke prime minister van het Verenigd Koninkrijk, is overleden. Overal ter wereld valt er veel lof te horen over haar werk, al zijn er ook een aantal kritische noten. Zo laten de mijnwerkersvakbonden en het katholieke Noord-Ierse Sinn Féin zich negatief uit over haar.

Thatcher stond bekend om haar harde standpunten en haar fanatieke afkeer van socialisme. We werpen een blik op vijf citaten uit haar mond over werk en de arbeidsmarkt.

1.

"Pennies don't fall from heaven, they have to be earned here on earth."

("Centen vallen niet uit de hemel, ze moeten hier op aarde verdiend worden")

2.

"Gentlemen, there is nothing sweeter than success, and you boys have got it!"

("Heren, niets smaakt zoeter dan succes, en jullie hebben het gehaald!")

  • Haar woorden aan de Special Air Services, nadat ze de gegijzelde Iraanse ambassade bestormden op 5 mei 1980. De SAS-groep kon alle gijzelaars behalve één redden.

3.

"My policies are based not on some economics theory, but on things I and millions like me were brought up with: an honest day's work for an honest day's pay; live within your means; put by a nest egg for a rainy day; pay your bills on time; support the police."

("Mijn beleid is niet gebaseerd op een of andere economische theorie, maar op de dingen waarmee ik en miljoenen anderen zoals mij zijn opgebracht: eerlijk werk voor eerlijk loon; leven naar je stand; een appeltje voor de dorst bewaren; je rekeningen op tijd betalen; de politie ondersteunen")

  • Citaat uit de krant The News of the World, 20 september 1981.

4.

"Don't you think that's the way to persuade more companies to come to this region and get more jobs—because I want them—for the people who are unemployed. Not always standing there as moaning minnies. Now stop it!"

("Denkt u niet dat dat de manier is om meer bedrijven te overhalen naar dit gebied te komen en jobs te creëren - omdat ik hen wil - voor de mensen die werkloos zijn? Niet door daar te staan als jammerende vrouwen. Stop er nu mee!")

  • Opmerking op Tyne Tees TV, de Noordoost-Engelse tak van televisiezender ITV, op 11 september 1985.

5.

"I had applied for a job [at Imperial Chemical Industries] in 1948 and was called for a personal interview. However I failed to get selected. Many years later, I succeeded in finding out why I had been rejected. The remarks written by the selectors on my application were: 'This woman is headstrong, obstinate and dangerously self-opinionated!'"

("Ik had in 1948 gesolliciteerd voor een job [bij Imperial Chemical Industries], en ik werd opgeroepen voor een persoonlijk gesprek. Toch werd ik niet geselecteerd. Vele jaren later lukte het mij om te achterhalen waarom ik afgewezen was. De opmerkingen die de recruiters op mijn sollicitatie hadden geschreven waren: 'Deze vrouw is eigenzinnig, koppig en gevaarlijk eigenwijs!'")