Mag mijn werkgever de prikklok afronden?

"Mag mijn werkgever de prikklok afronden? Als ik inprik om 8u01, wordt dit geregistreerd als 'ingeprikt om 8u15'. Wij moeten ook uit- en weer inprikken bij rookpauzes. Toen de prikklokken buiten dienst waren, werden deze rookpauzes uiteraard niet geregistreerd. Het HR-departement heeft toen gegokt op de tijd die per werknemer is verloren gegaan aan rookpauzes, zonder bewijs. Mag dat zomaar?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

De werkgever is verplicht de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de pauzes te vermelden in het arbeidsreglementvan de onderneming.

Het is verboden te presteren of te laten presteren buiten de uurroosters voorzien in dat arbeidsreglement. Natuurlijk bestaan hierop een aantal uitzonderingen, zo mag men wel buiten de uurroosters werken in overmachtsituaties.

In een onderneming met glijdende uurroosters kan de werknemer, met inachtneming van een stamtijd, zelf het begin en einde van zijn arbeidsdag alsook zijn pauzes bepalen.

Het systeem van glijdende uurroosters is in principe onwettelijk aangezien het begin- en einduur van de arbeidsdag en de dagelijkse pauzes niet kunnen worden vastgesteld.

Glijdende uurroosters worden echter wel gedoogd door de Directie Toezicht op de Sociale Wetten indien bepaalde waarborgen worden geboden. Zo moeten de prestaties door een tijdsregistratiesysteem (prikklok) worden geregistreerd én moet dit systeem correct worden gebruikt. Een correct gebruik houdt in dat zeer precies het uur van aankomst en vertrek van de werknemers moet vastgesteld worden en waaruit effectief door hen gepresteerde uren kunnen worden vastgesteld. Afronden of gokken is hier uit den boze.

Bovendien moeten deze registratiegegevens door de werknemers geraadpleegd kunnen worden en door de werkgever worden bewaard.

I.s.m. SD Worx