Mag mijn baas mijn loon verklappen aan collega's?

"Bij mijn bedrijf gelden geen barema’s, maar worden de lonen onderhandeld. Heeft mijn baas dan het recht om mijn loon aan mijn collega’s te verklappen - bijvoorbeeld tijdens hun loononderhandelingen - of is dat verboden?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Functieclassificatiesysteem

Elke onderneming in België behoort op basis van haar activiteiten tot een bepaald paritair comité. In de schoot van zo’n paritair comité worden meestal functieclassificatiesystemen opgemaakt. Dit komt er op neer dat voor de meest voorkomende functies een minimumloon of minimumbarema wordt vastgelegd.

Een werkgever is altijd vrij om meer te geven dan het minimumloon dat voorzien is in de sector. Dit opent de mogelijkheid voor loononderhandelingen op ondernemingsniveau.

Loononderhandelingen

Praten over het loon met je baas, met je collega’s is altijd delicaat. Het onderwerp wordt daarom  tussen collega’s vaak gemeden. Het is perfect mogelijk dat er op bedrijfsniveau geen barema’s bestaan en dat dit jaarlijks naar aanleiding van de evaluaties kan (her)onderhandeld worden. Tijdens zo’n onderhandeling heeft jouw baas niet het recht om het loon van jouw collega’s te verklappen.

Privacywet van toepassing: verboden om loon te verklappen

Het gaat hier eigenlijk over de verwerking van een persoonsgegeven. Een persoonsgegeven wordt gedefinieerd als “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon …” . Het begrip 'verwerking' wordt ook zeer ruim gedefinieerd in de privacywet. Verwerking is “elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, gebruiken …”

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden voor welbepaalde doelen die omschreven worden in de privacywet. Het meedelen van het loon van jouw collega’s door de werkgever valt niet onder één van de toegelaten doeleinden en is dus verboden. Losstaand van het feit dat dit voor zeer vervelende situaties tot conflicten op de werkvloer kan leiden, staan er op het niet respecteren van de bepalingen van de privacywet strafsancties.

Gesprek zelf goed voorbereiden

Om vervelende situaties tijdens een loononderhandelingsgesprek te vermijden kan je misschien zelf al het initiatief nemen om het gesprek goed voor te bereiden. Je kan zelf nagaan wat het minimumloon is voor de functie die je uitoefent in de sector waartoe de onderneming behoort of je kan op het web zoeken naar een (betrouwbare) rekentool, zoals het Salariskompas, om na te gaan hoeveel je theoretisch zou moeten verdienen in jouw functie, met x aantal jaren ervaring ed.. Je kan dit als uitgangspunt nemen bij loononderhandelingen.