Mag je een film downloaden op het werk?

Auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden en opslaan op de bedrijfscomputer- of netwerk, zonder de toestemming van de rechthebbenden of zonder vergoeding, is een inbreuk op de auteurswet. Jouw werkgever is persoonlijk verantwoordelijk voor de illegale muziekbestanden, films, software of videospelletjes die jij downloadt.


Onderzoek van de Business Software Alliance (BSA) wijst uit dat het privé-internetgebruik op de werkvloer toeneemt:


- 35% van de werknemers surft op het werk regelmatig naar nieuws- en sportwebsites
- Het aantal werknemers dat online eindejaarsaankopen doet, steeg in 2007 van 25 naar 33%
- Een derde daarvan doet dat via de bedrijfscomputer


Juridische gevolgen


Auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden en opslaan op de bedrijfscomputer- of netwerk, zonder de toestemming van de rechthebbenden of zonder vergoeding, is een inbreuk op de auteurswet. Jouw werkgever is persoonlijk verantwoordelijk voor de illegale muziekbestanden, films, software of videospelletjes die jij downloadt of installeert op je bedrijfscomputer en kan hiervoor een schadevergoeding opgelegd krijgen.


Veiligheidsrisico’s


De link tussen downloaden op de werkvloer en it-securityproblemen is onmiskenbaar. De drie belangrijkste problemen zijn de verspreiding van computervirussen, overbelasting van de server en beperking van de beschikbare schijfruimte. Veel voorkomende gerelateerde veiligheidsproblemen zijn spam, virussen en phishing of identiteitsdiefstal. Werknemers die niet mogen downloaden hebben 35% minder last van computerpannes.


Mogelijke maatregelen


Weinig bedrijven beschikken vandaag over formele regels inzake downloaden op het werk. Informele regels worden vaak niet goed gecommuniceerd of gecontroleerd en werknemers kennen vaak de bestaande regels niet. In 22% van de onderzochte bedrijven leidde schending van de downloadregels reeds tot ontslag, in 11% tot een tijdelijke schorsing.


Bron: www.hetisuwzaak.be