Mag je als werknemer praten met de pers?

25 ontslagen werknemers van de Orfèvrerie Barenthal, producent van massief stalen en zilvermetalen bestek, kregen van hun baas te horen dat ze niet met journalisten mochten praten. Het bedrijf zou zijn productie verhuizen naar China en dat moest nog even een goed bewaard geheim blijven. Praatten ze toch met de pers, dan zouden ze hun ontslagvergoeding verliezen. Mag een werkgever in België dit doen? Is dit niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting?

Wat mag je wel/niet zeggen?

In België is de wet duidelijk: alle werknemers, ongeacht hun functie, hebben het recht hun mening te uiten over de inhoud, de arbeidsomstandigheden en de werkorganisatie. Volgens het arbeidsrecht mogen ze dat alleen doen op de werkvloer en tijdens de werkuren. Maar in de algemene rechtspraak wordt dat recht veel ruimer gezien, want de vrije meningsuiting is een fundamenteel recht dat altijd en overal geldt: in de onderneming en daarbuiten.

Enkel vertrouwelijkheidsclausules in een arbeidscontract kunnen de vrije meningsuiting ietwat inperken. "Meestal gaat het over informatie die betrekking heeft op activiteiten van de onderneming en op het personeel", merkt Olivier Rijckaert op, partner bij het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, gespecialiseerd in het arbeidsrecht.Deze verplichting is opgenomen in artikel 17 van de wet van 3 juli 1978 met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten. De rechtspraak erkent het ruime draagvlak ervan. In de praktijk gaat het meestal over geheime zakelijke activiteiten en industriële- en productieprocedures, personeel- of klantendatabanken, commerciële en marketingstrategieën, enz.

Sancties?

Een werknemer die vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld over een nakende fusie of een partnerschap met een ander bedrijf) mondeling of op een blog vrijgeeft, schendt ernstig zijn vertrouwelijkheidsplicht. Deze schending kan strafrechtelijke gevolgen hebben en kan ook leiden tot ontslag. “Een werknemer moet dus uiterst voorzichtig zijn en mag dus geen informatie verspreiden waarvan hij op de hoogte werd gebracht tijdens de uitvoering van zijn contract, behalve als deze informatie al openbaar werd gemaakt”, besluit Rijckaert.

Tekst: Rafal Naczyk

Lees ook: Hoe je je job kunt verliezen door Facebook