Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Mag ik op eigen initiatief overuren presteren?

"Als ik mijn werk niet op tijd afkrijg, mag ik dan op eigen initiatief overuren presteren of moet ik mijn werkgever daarvan op de hoogte brengen? Worden deze overuren betaald?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Een werkgever mag zijn werknemers  niet laten presteren buiten de grenzen van de arbeidstijd zoals deze vertaald zijn in de uurroosters van het arbeidsreglement. Er geldt een principieel verbod op het presteren van overuren.

In een aantal gevallen is het toegelaten om overuren te presteren. Deze uitzonderingsgevallen, waarbij overuren mogelijk zijn, zijn limitatief opgesomd. Dit betekent dat enkel en alleen in die gevallen op een rechtsgeldige wijze overuren kunnen worden gepresteerd.

De werkgever is verplicht om overloon of een overurentoeslag te betalen wanneer een werknemer overuren presteert. De loontoeslag bedraagt in principe 50% voor overuren op weekdagen (zaterdag inbegrepen) en 100% voor overuren op zondag, feestdag of vervangende feestdag.

De werkgever moet de overuren vergoeden die hij heeft  doen of laten verrichten. Met andere woorden, de werkgever moet niet alleen de overuren betalen die hij de werknemer oplegt, maar ook de overuren die hij laat presteren, d.w.z.  zonder dat hij er uitdrukkelijk om vraagt.

Als je als werknemer op eigen initiatief overuren presteert, is het aan de werkgever om zich hiertegen te verzetten en je erop te wijzen dat je geacht wordt te werken volgens het overeengekomen uurrooster. Als je als werknemer genoodzaakt wordt om meer uren te presteren en deze ook wenst betaald te krijgen, moet je bewijzen dat deze uren gepresteerd werden op vraag van de werkgever of met zijn goedkeuring.