Mag ik naar huis gaan als de elektriciteit op het werk uitvalt?

"Als de elektriciteit op het werk uitvalt en ik dus technisch werkloos ben, mag ik dan naar huis gaan?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Mag ik naar huis?

Als de elektriciteit op het werk uitvalt en je daardoor technisch werkloos bent, mag je niet zelf beslissen om naar huis te gaan. Je werkgever kan je vragen om tijdelijk ander werk te doen, dat in overeenstemming is met je kwalificaties.

Pas als je baas je naar huis stuurt, mag je het werk verlaten. De dag dat je naar huis gestuurd wordt, zal de werkgever je gewone loon uitbetalen.

Tijdelijke werkloosheid technische stoornis RVA?

Onder bepaalde voorwaarden en mits het vervullen van voorgeschreven formaliteiten, kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis aanvragen bij de RVA. Dit is enkel mogelijk voor arbeiders. Wanneer de RVA de technische stoornis aanvaardt, kan je als arbeider eventueel van werkloosheidsuitkeringen genieten.

Voor de RVA is er sprake van een technische stoornis wanneer aan bepaalde voorwaarden cumulatief voldaan is. Zo moet de stoornis een effectieve hinderpaal zijn om nog verder te werken, het moet gaan om een geval van overmacht, de technische stoornis moet zich voordoen binnen de onderneming, …

Daarenboven kunnen de arbeiders maar tijdelijk werkloos gesteld worden wegens technische stoornis vanaf de achtste dag. De eerste zeven dagen moet de werkgever verder loon betalen.

De werkgever moet geen loon betalen wanneer de werknemer aangeboden vervangingswerk weigert. Het vervangingswerk moet wel beantwoorden aan de lichamelijke en verstandelijke geschiktheden van de arbeider en verenigbaar zijn met zijn beroepskwalificatie.

Conclusie

Als de elektriciteit op het werk uitvalt en je daardoor technisch werkloos bent, mag je niet op eigen houtje beslissen om naar huis te gaan. Pas als je baas je naar huis stuurt, mag je het werk verlaten. De dag dat je naar huis gestuurd wordt, zal de werkgever je gewone loon uitbetalen.

Duurt de stroompanne langer, dan heb je als arbeider in bepaalde omstandigheden recht op een werkloosheidsuitkering vanaf de achtste dag. Daarvoor moet je werkgever wel bepaalde formaliteiten vervullen.