Maak je goede voornemens haalbaar

Tweewekelijks geven de experten van ISW Limits tips om jouw leven te verbeteren en je gelukkiger te voelen op je werk. Deze week vertellen ze hoe je realistische voornemens voor het nieuwe jaar kan maken.

Velen formuleren met Nieuwjaar hun goede voornemens. Je kan voornemens formuleren op vlak van werk of privé. Jammer genoeg blijkt vaak een paar weken later het enthousiasme al heel wat minder. Heb jij het ook vaak moeilijk om goede voornemens vol te houden? Met volgende tips willen we je helpen ze dit jaar wel te realiseren.

  • Kies slechts één of twee voornemens voor dit jaar. Hoe minder je er vastlegt, hoe groter de kans dat je volhoudt.
  • Sta stil bij je motdivatie en zoek die bij jezelf. Een voornemen vastleggen omdat anderen dit van je verwachten, is vaak onvoldoende.
  • Schrijf je goede voornemen en je motivatie op. Op moeilijke momenten kan je hiernaar teruggrijpen en word je weer bewust van waarom je dat voornemen genomen hebt.
  • Maak van je goede voornemen een duidelijke en realistische doelstelling die je kan realiseren op korte termijn. Je kan voor je voornemens gebruik maken van het SMART-principe: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden.
  • Splits het goede voornemen op in kleinere tussenstappen en leg hier een bepaalde termijn voor vast. Zo kan je bijvoorbeeld elke maand evalueren hoe het gaat en jezelf belonen in functie van de vooruitgang die je al maakte .
  • Betrek anderen door hen te vertellen over je goede voornemen. Zij kunnen je helpen je doel te realiseren of ze kunnen je af en toe vragen of het lukt om vol te houden.

Veel succes!

I.s.m. ISW Limits