Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen: wat verandert er?

Sinds begin 2005 bestaat er in Vlaanderen de mogelijkheid voor werknemers én zelfstandigen om beroep te doen op loopbaanbegeleiding. Om de zes jaar kan je van dit recht gebruikmaken.

Dit zeer interessante systeem betekent concreet dat je los van de werkgever op eigen initiatief beroep kan doen op een coach om individueel een aantal thema’s te bespreken zoals loopbaanoriëntatie, conflicten op het werk, voorbereiding op een evolutie- of functioneringsgesprek, motivatieproblemen, enzovoort.

Vanaf 1 juli veranderen er een aantal dingen aan dit beleid. De nieuwe regeling bevat heel wat gelijkenissen met de huidige, maar bevat toch ook een aantal belangrijke wijzigingen. Het meest opvallend is dat de prijs voor de loopbaanbegeleiding voor iedereen dezelfde wordt.

Concreet komt het vernieuwde recht op loopbaanbegeleiding neer op:

 • Geldt voor alle professioneel actieven (zelfstandigen en werknemers)
 • De kandidaat neemt zelf het initiatief, zonder dat goedkeuring of medeweten van de werkgever vereist is.
 • De kandidaat heeft om de zes jaar recht op loopbaanbegeleiding.
 • Op het ogenblik van de aanvraag moet de kandidaat aan het werk zijn.
 • Op het ogenblik van de aanvraag moet de kandidaat minstens 12 maanden ervaring hebben opgedaan, in de loop van de 24 maanden die vooraf gaan aan de aanvraag.
 • De kandidaat heeft recht op twee loopbaancheques.
 • Iedere loopbaancheque geeft recht op vier uren loopbaanbegeleiding.
 • Iedere gerechtigde kan vanaf 1 juli 2013 een loopbaancheque kopen bij de VDAB. Dit kost 40 euro per cheque.
 • De loopbaanbegeleiding kan enkel plaatsvinden in een erkend centrum.
 • De loopbaanbegeleiding gebeurt in het Nederlands.
 • De kandidaten die tot een kansengroep behoren, hebben recht op extra begeleidingsuren.
 • De begeleiding omvat een intake, een analyse, de uitwerking van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een afsluitend gesprek.
 • De kandidaat kan tot één jaar na het einde van de begeleiding beroep doen op een gratis nazorgtraject in het centrum waar de begeleiding werd gevolgd.

De VDAB zal in dit project enkel optreden als regisseur (o.a. bij de verkoop van de loopbaancheques, het toekennen van de mandaten, kwaliteitscontrole, enzovoort). Vanaf 1 juli kan je op hun website de vernieuwde pagina 'loopbaanbegeleiding' consulteren.

In samenwerking met Itinera