Lichaamstaal: de 10 ergste fouten

Heb je een sollicitatiegesprek versierd? Proficiat, maar opgelet, want zodra je de kantoren van je potentiële werkgever betreedt, zullen de mensen je er taxeren en je persoonlijkheid proberen te achterhalen. Weet dus dat al je bewegingen ongenadig geanalyseerd en beoordeeld zullen worden. Lichaamstaal is daarbij van groot belang. Wat je doet met je lijf maakt integraal deel uit van je sociale communicatie en is minstens even belangrijk is als de boodschap die je mondeling overbrengt. Je lichaamstaal zegt iets over je gewoontes en voor een deel ook over je persoonlijkheid.

De jobsite CareerBuilder.com deed een onderzoek bij 2.201 rekruteerders. 48% bevestigden dat ze tijdens de eerste vijf minuten van een sollicitatiegesprek al beslissen of een kandidaat geschikt is voor een job of niet. Ze noemen daarbij ook lichaamstaal als een van de criteria die hun beslissing beïnvloedt. Ziehier de tien ergste fouten op het gebied van lichaamstaal die ze aanhaalden:

  1. Oogcontact vermijden (70%)
  2. Niet glimlachen (44%)
  3. Een slechte houding (35%)
  4. Voortdurend bewegen (35%)
  5. Spelen met iets dat op tafel ligt (35%)
  6. Geen stevige handdruk geven (27%)
  7. De armen gekruist voor de borst houden (24%)
  8. Met het haar spelen of het gezicht aanraken (24%)
  9. Overdreven met de handen bewegen (10%)
  10. Een te stevige handdruk geven (5%)

Nerveus zijn tijdens een sollicitatiegesprek is compleet normaal, maar het is wel belangrijk om je lichaam en je gezicht te leren controleren, zodat het niet opvalt dat je nerveus bent. Als je lichaamstaal verraadt dat je niet op je gemak bent, kan de rekruteerder immers denken dat je niet geschikt bent voor de functie.