Leiden studies menswetenschappen rechtstreeks naar werkloosheid?

Zonder diploma raak je niet ver op de arbeidsmarkt. Het is de enige uitnodiging die ertoe doet, een onmisbare sleutel, de ‘license to play’. Je kan er dus maar beter voor zorgen dat je een diploma op zak hebt waar de rekruteerders voor warmlopen.

Betekent dat dan meteen dat er voor universitairen met een diploma geschiedenis, filosofie of sociologie niets anders opzit dan naar hun school terug te keren, hetzij om er zelf les te geven, of om te studeren voor een ‘echt’ diploma? Het is een oud verwijt aan het adres van de universiteiten dat ze enkel jonge theoretici opleiden en hen niet klaarstomen voor de eisen van de arbeidsmarkt. Op die manier zouden ze bedrijven verhinderen om te draaien, te evolueren en te innoveren.

In Groot-Brittannië denken rekruteerders minder rigide over dat soort diploma’s. Dat bewijst ook een studie van de universiteit van Oxford die het carrièrepad van de afgestudeerden in menswetenschappen in de periode 1969 tot 1989 in kaart brengt. Bijna 11.000 gediplomeerden in filosofie, geschiedenis, literatuur en talen werden in de studie opgenomen. Door een combinatie van experteninterviews en statistiek komt de universiteit tot de conclusie dat deze disciplines een ‘onzichtbare’, maar reële invloed hebben in een veelheid aan – vaak verrassende – domeinen.

Het blijkt inderdaad dat we 80% van de afgestudeerden in menswetenschappen terugvinden in belangrijke sectoren. Zo werkt 25% in het onderwijs, 20% in het management, 11,3% werkt voor justitie, 11,4% in de media en zelfs 10,4% in financiën.

Onderwijs is momenteel dus nog steeds de sector bij uitstek voor deze afgestudeerden, maar stilaan lijkt er zich een nieuwe trend af te tekenen: meer en meer vinden menswetenschappers een job in de media, bij justitie en in financiën. Sprekend hierbij zijn de afgestudeerden in filosofie. Bijna 25% van hen neemt een managementsfunctie op en 25% kiest voor een financiële job. De financiële sector rekruteert dan ook volop menswetenschappers. 40% hebben filosofiestudies achter de rug.