Kringwinkel biedt kansen als sociale werkgever

Wie op zoek is naar een mooie retro lamp of kast kan eens gaan snuisteren in een van de meer dan 120 Kringwinkels in Vlaanderen. Vorig jaar zamelden de Kringwinkels samen 64.115 ton herbruikbare goederen in en leverden op die manier hun bijdrage aan het bedwingen van de afvalberg. Daarnaast is De Kringwinkel ook een sociale werkgever: zo’n vier vijfde van de in totaal 5.045 werknemers zijn immers mensen die in het gewone arbeidscircuit geen kans krijgen. Onder het motto ‘No jobs to waste’ wil de Kringwinkel nu ook dat aspect van zijn werking belichten.

“De mensen die de herbruikbare goederen gaan ophalen, in het magazijn sorteren en repareren zijn allemaal zogenaamde ‘doelgroepmedewerkers’”, zegt Marleen Vos, directeur van de koepelvereniging KOMOSIE. “Dat betekent dat zij op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk werk vinden, bijvoorbeeld omdat ze laaggeschoold of langdurig werkloos zijn of omdat ze psychische of sociale problemen hebben. In de Kringwinkels kunnen deze mensen toch aan de slag.”

Om de vaardigheden en competenties aan te leren die komen kijken bij een job als chauffeur, hersteller of winkelbediende voorziet de Kringwinkel zelf de nodige opleidingen. Vos: “Die mensen komen vaak compleet onvoorbereid bij ons terecht. Het zijn organisaties zoals de VDAB of het OCMW die hen met ons in contact brengen. Je kan aan die mensen niet dezelfde eisen stellen die een commercieel bedrijf zou opleggen, maar wij leiden hen natuurlijk wel op, zodat zij hun job naar behoren kunnen uitvoeren. Ook op de werkvloer krijgen zij dagelijks de nodige ondersteuning van ons begeleidend personeel.”

Open brief

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk van de doelgroepmedewerkers van de Kringwinkel uiteindelijk kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. “Door bij ons te werken doen ze verschillende vaardigheden op”, zegt Vos. “Zo maken ze kennis met arbeidsdiscipline, leren ze omgaan met collega’s en klanten, etc. Stilaan worden ze op die manier voorbereid op een gewone job. Al moet ik er wel bij zeggen dat dit niet voor iedereen haalbaar is: sommigen hebben immers een te moeilijke thuissituatie of kunnen onmogelijk het tempo halen dat gebruikelijk is in gewone bedrijven. Ook zijn er weinig werkgevers die nog 55-plussers willen aannemen. Die mensen kunnen bij ons wel terecht.”

Naar aanleiding van De Dag van De Kringwinkel, die nu zaterdag plaatsvindt, wil de organisatie haar rol als sociale werkgever benadrukken. Vos: “We hebben een open brief gestuurd naar de beleidsmakers om hen op te roepen verder te investeren in onze werking. De Kringwinkels hebben immers een groot potentieel, dat merken we aan het stijgend aantal goederen dat we inzamelen. Willen we echter nog meer jobs kunnen aanbieden, dan zullen we verder moeten groeien. Daarvoor zijn er nieuwe werkplaatsen nodig, maar dat kan enkel als de Vlaamse overheid voor ons extra subsidies voorziet.”