Kan je ontslagen worden omdat je drugs gebruikt op het werk?

"Kan een werknemer ontslagen worden omdat hij onder invloed van drank of drugs is? Welke regels bestaan er rond deze kwestie?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Alcohol- en drugspreventiebeleid verplicht

Sinds 1 april 2010 is elke werkgever verplicht om een alcohol- en drugspreventiebeleid in zijn bedrijf te hebben. De spelregels waarmee de werkgever rekening moet houden, zitten vervat in CAO nr. 100 van de Nationale arbeidsraad en in de welzijnswetgeving. In CAO nr. 100 wordt het begrip "drugs" heel ruim opgevat. Het gaat in casu niet alleen over de illegale drugs, maar ook over medicijnengebruik (bv. slaap- en kalmeringsmiddelen).
Bij het uitwerken van dit beleid is het belangrijk dat de werkgever er onder andere ook de preventiedienst bij betrekt.

2 fases in beleid

Zo'n alcohol- en drugspreventiebeleid bestaat uit 2 fases:

- de eerste fase is de minimale verplichte fase. De werkgever bepaalt zijn uitgangspunten en de doelstellingen. Aan de hand van zijn uitgangspunten en doelstellingen werkt hij een beleids- of intentieverklaring uit, die wordt opgenomen in het arbeidsreglement;

- in een tweede, facultatieve, fase kan de werkgever die uitgangspunten en doelstellingen verder concretiseren. Deze maatregelen komen dan ook in het arbeidsreglement te staan.

Gevolgen van misbruik

Alcohol- of druggebruik op het werk kan de oorzaak zijn, of één van de oorzaken, van het niet naar behoren functioneren van een werknemer. Dit kan zich  uiten in:

- een vermindering van kwaliteit van het geleverde werk;

- arbeidsverzuim;

- ....

Ontslag?

Druggebruik op de werkplaats is in ieder geval not done, dat staat buiten kijf. Maar het is niet altijd duidelijk of een werknemer nu al dan niet onder invloed van alcohol- of drugs is. Het is aan te raden om de werknemer aan te spreken als hij niet goed functioneert op het werk. 

Alleen in bepaalde omstandigheden kan er, bij een ernstige tekortkoming ten gevolge van alcohol- of druggebruik, een ontslag om dringende reden volgen. Bijvoorbeeld als een werknemer onder invloed de veiligheid van zijn collega's in gevaar brengt.
Het is de taak van de rechtbanken en hoven om zich hierover uit te spreken.

Het is zeker geen sinecure om met deze problematiek om te gaan op het werk. Laat je als werkgever bijstaan door je preventiedienst, HR, leden van de hiërarchische lijn, ,... En zorg ervoor dat alles goed wordt gecommuniceerd naar de werknemers.