Kan ik weigeren om een opleiding te volgen?

"Mijn werkgever wil mij een opleiding laten volgen waar ik het nut niet van inzie. Kan ik die weigeren?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

In principe kan je het verzoek van je werkgever om een opleiding te volgen, niet weigeren. Tenzij dit verzoek manifest onrechtmatig zou zijn.

Werkgeversgezag

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst zijn drie elementen noodzakelijk: arbeid, loon en gezag. Een werknemer verricht arbeid tegen een afgesproken loon en onder gezag van de werkgever. Ontbreekt één van deze elementen, dan is er geen arbeidsovereenkomst.

Het gezag van de werkgever impliceert dat de werkgever aan de werknemer instructies geeft over wat hij wel of niet moet doen, hoe hij zijn taak moet uitvoeren.

In dat verband kan een werkgever vragen aan een werknemer om een bepaalde opleiding te volgen. Het is ook de werkgever die beoordeelt of een opleiding al dan niet nuttig is voor de uitoefening van een bepaalde functie.

Werkgeversgezag is niet absoluut

Het werkgeversgezag moet wel op een normale manier uitgeoefend worden, zoals je ook steeds een recht op een normale manier dient uit te oefenen.

Rechtsmisbruik of een abnormale uitoefening van het werkgeversgezag is dus niet toegelaten.

Een recht uitoefenen enkel met de bedoeling om schade toe te brengen of om de andere partij te benadelen of te pesten, is rechtsmisbruik. Rechtsmisbruik is niet toegelaten.

Conclusie

In principe kan je het verzoek van je werkgever om een opleiding te volgen niet weigeren, tenzij dit verzoek manifest onrechtmatig zou zijn. Het is echter de werkgever die beoordeelt of een opleiding al dan niet nuttig is voor de uitoefening van een bepaalde functie.

I.s.m. SD Worx