Kan een slordig bureau je een promotie kosten?

We leven in een digitaal tijdperk en toch blijkt het bureau van heel wat mensen nog bedolven te liggen onder stapels papier. Kan jij ook niets weggooien? En weet je wel dat je daardoor misschien een mooie promotie misloopt?

Slordig

Het bleek al uit de tv-programma’s van Debbie Travis: we hebben moeite met dingen weggooien en houden waardeloze troep jarenlang bij. Uit een nieuwe enquête van CareerBuilder.com blijkt dat we dat hamstergedrag niet alleen thuis vertonen, maar ook op kantoor. Principes als ‘the paperless office’ ten spijt stapelt het papier zich op in onze werkruimtes. En zijn de werkgevers daarvan gediend? Neen, zo blijkt: maar liefst 28% van hen geeft toe dat ze minder geneigd zijn om iemand met een slordig bureau promotie te geven.

38% van de werkgevers zegt dat een bureau vol papier hun beeld van de werknemer in kwestie negatief beïnvloedt. 27% vindt zulke werknemers ongeorganiseerd en 16% vindt hen simpelweg slordig.

Volgens Rosemary Haefner, verantwoordelijke voor de human resources bij CareerBuilder, denken werknemers met een slordig bureau misschien dat dit de indruk wekt dat ze druk aan het werk zijn, maar eigenlijk wijst het vooral op een gebrek aan organisatie. “Het goede nieuws is dat werknemers dit probleem snel kunnen oplossen door hun bureau op te ruimen. Op die manier kunnen ze het negatieve beeld dat werkgevers van hen gekregen hebben nog herstellen.”

Papier hier

CareerBuilder.com ondervroeg ook de werknemers zelf over hun hamstergedrag:

  • 33% beschouwt zichzelf als een hamsteraar.
  • 51% houdt nog steeds papieren dossiers bij.
  • 38% geeft toe dat meer dan de helft van hun bureau bedekt is met papier en andere voorwerpen.
  • 16% zegt dat meer dan drie vierde van hun bureau bedekt is met documenten en rommel.
  • 36% van de werknemers zegt dat ze nog papieren bijhouden die meer dan een jaar oud zijn.
  • 13% heeft nog papieren liggen die meer dan vijf jaar oud zijn.
  • 6% houdt nog papieren bij van meer dan tien jaar geleden.

Intussen zijn de meeste werknemers er al van overtuigd dat hun uiterlijk een invloed kan hebben op hun carrière. Ze mogen evenwel niet vergeten dat te veel papier op hun bureau op hun werkgever een al even onprofessionele indruk kan nalaten als onverzorgde kledij.