Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Joris Rossie (Oxfam): "Goede ontwikkelingssamenwerking vraagt een gedragsverandering"

Joris Rossie (45), gedelegeerd bestuurder van Oxfam Fairtrade cvba en Oxfam Wereldwinkels vzw

Rossie studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Gent en Leicester, internationale politiek in Antwerpen en haalde een MBA aan de Vlerick Management School. Hij was achtereenvolgens directeur van Kleurrijk Vlaanderen, zakelijk leider bij Cultuurnet, directeur bij CJP en staat sinds 2011 aan het hoofd van Oxfam.

Vacature legt elke dag in september een Belgische ceo dezelfde tien vragen voor over hun toekomstvisie, sector en eigen carrière. Vandaag: Joris Rossie, gedelegeerd bestuurder van Oxfam.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

"Er is zeker plaats voor netwerkers, bedrijfsleiders, economen, communicatiemedewerkers, enz: bedrijfsleiders en managers die willen investeren in eerlijke en duurzame handel. Ook economen die nadenken over een andere toekomst. Op welke manier wordt een economie het best georganiseerd om te kunnen spreken van duurzame ontwikkeling. Wat is een goed alternatief voor het huidige groeimodel?  Wat zijn aspecten van een nulgroei, hoe kan kwaliteit van leven en duurzaamheid meer verrekend worden in economische modellen. Het aantal economen uit de academische wereld die hier een antwoord op kunnen geven zijn gering. In onze eigen sector bestaan ze niet."

"Er is ook toekomst voor netwerkers: mensen in noord en zuid die vanuit dezelfde visie samen bouwen aan een duurzame samenleving wereldwijd, rekening houdend met de grenzen van de planeet. Er is toekomst voor communicatiemedewerkers."

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

"We verwachten niet dat ons onderwijs kant-en-klare mensen voor onze arbeidsmarkt voortbrengt. Wel verwachten we in alle opleidingen aandacht voor een brede maatschappijvisie zodat alle afgestudeerden  ook weten wat er gebeurt in andere domeinen en delen van de wereld."

"Alle profielen komen dus in aanmerking, als ze maar een visie hebben naar de toekomst toe, een visie die rekening houdt met alle aspecten van duurzame ontwikkeling: people, planet, profit, cultuur ... "

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

"Nog niet dus. We hebben meer mensen nodig die vanuit een noord-zuidperspectief hun specifiek werkterrein kunnen analyseren. Het is een goeie zaak dat er nu een banaba (bachelor na bachelor, nvdr) Internationale samenwerking Noord-Zuid bestaat. De opleiding kan gespecialiseerd worden op onze werkvloer."

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

"Nog niet, zoals ik net aanhaalde."

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

"Dat goeie ‘ontwikkelingssamenwerking’ een gedragsverandering vraagt hier in België. Dat problemen globaal zijn, maar dat wij hier daarvoor de sleutel in handen hebben."

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

"We zijn ervan overtuigd dat we de huidige 215 winkels in Vlaanderen nog naar een hoger niveau kunnen tillen. Niet meer winkels, maar winkels op nog betere locaties, met een breder assortiment, met meer aandacht voor het verhaal achter de fairtradeproducten: op naar echte experience of beleveniswinkels."

7. Welk project wil u met Oxfam nog realiseren voor 2020?

"We willen ons Oxfam-winkelconcept in Vlaanderen verder vernieuwen en dan wereldwijd uitbouwen. Nu al volgen enkele landen ons voorbeeld waarbij fairtradeproducten via lokale winkels worden verkocht. Het zijn winkels die gerund worden door vrijwilligers en waar het ‘verhaal’ achter de producten even belangrijk is als het product zelf."

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

"Ik heb niet het gevoel dat ik fouten heb gemaakt, maar ik vind het wel jammer dat ik zelf nog niet voor langere tijd in het buitenland heb gewerkt. Maar het is nog lang niet te laat!"

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

"Ik vrees dat we de problemen nog steeds niet echt bij naam durven noemen en dat we er nog blijven in ronddraaien. En dat dus ook de oplossingen nooit echt soelaas kunnen brengen. We zitten gevangen in paradigma’s en we slagen er niet in om daarvan los te komen, om echt fundamenteel te gaan nadenken en daaruit echte oplossingen te vinden."

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

"Onze tip aan jonge starters zou dan ook zijn om een richting te kiezen die breed genoeg kijkt - dat kan ook met al die keuzevakken - en niet te snel te kiezen voor de zware specialisatie, dat kan “on the job”. Al te vaak is ons onderwijs, zelfs soms de universiteiten, afgestemd op het afleveren van kant-en-klare ‘producten’ voor de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd evident voor ons. Onze tweede tip: blijf kiezen voor talen!"

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks