Jonge werknemers minder betrokken dan hun oudere collega’s

Verzekeringsmakelaar AON liet een onderzoek uitvoeren naar de bedrijfsbetrokkenheid van werknemers wereldwijd. Er werden vorig jaar 4 miljoen werknemers bevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat jonge werknemers minder betrokken zijn dan hun oudere collega’s.

 

 

Hoe meer, hoe beter

Volgens Werner Keeris, managing director HR Solutions bij AON wint onderzoek naar bedrijfsbetrokkenheid aan belang: ‘Voor bedrijven is het belangrijk om die betrokkenheid te meten. Verschillende studies hebben aangetoond dat er een directe relatie is tussen bedrijfsbetrokkenheid van de werknemers en hoe succesvol je bedrijf is. Hoe meer medewerkers geëngageerd zijn, hoe beter het bedrijf presteert’. Een werknemer die zich betrokken voelt met de organisatie waarvoor hij/zij werkt, spant zich harder in en zal meer doen om hetzelfde doel te bereiken dan iemand die minder betrokken is.

 

Jongeren minder betrokken

Uit de cijfers blijkt dat jongeren tussen de 15 en 35 een pak minder betrokken zijn dan ouderen tussen de 50 en 70 jaar.

 

De bedrijfsbetrokkenheid bij 50-plussers is 70%, de zogenaamde babyboomers zijn dus het meest betrokken bij hun bedrijf. Ze identificeren zich met hun bedrijf omdat ze de waarden en doelen van de organisatie aanvaarden. Ze willen gerust veel inspanningen leveren, ze komen met nieuwe ideeën en werken zonder problemen op eigen initiatief door in het weekend. Ze zouden ook heel graag bij het bedrijf blijven werken tot aan hun pensioen.

 

De tweede leeftijdscategorie die bevraagd werd zijn de werknemers tussen de 36 en 49. Hun betrokkenheid ligt op 66%. Dat is dus al iets lager dan de babyboomers maar ook zij praten positief over het bedrijf en willen er blijven werken. Ze streven naar succes voor hun bedrijf, al zullen ze iets minder inspanningen leveren dan hun oudere collega’s.

 

De jongste leeftijdscategorie tussen de 15 en 35 klokt af op 62%. Is dat slecht? Nee, helemaal niet. Feit is wel dat de jongste groep werknemers die het meest energie hebben, die energie minder hard willen aanwenden voor hun bedrijf. Volgens Werner Keeris zijn ze kritischer: ‘Ze staan in het begin van hun carrière en hebben een meer afwachtende houding, ze zijn bereid inspanningen te doen maar moeten daartoe getriggerd worden. Dat is eigen aan de mentaliteit van de jonge generatie.’ Ze hebben een hele carrière voor zich en die hoeft zich niet per se in hetzelfde bedrijf af te spelen.

 

Taak werkgever

‘Het is heel belangrijk dat de werkgever de werknemer betrokken houdt’, aldus Werner Keeris. Zeker in de snel veranderende wereld: ‘Werkgevers hebben nood aan werknemers die snel kunnen meedenken in de nieuwe richting die de bedrijfsleiding inslaat en werknemers die betrokken zijn stellen zich daartoe het meest flexibel op.’

 

 

Lees ook:

Wat Europese millennials van hun job verwachten

Daar is Generatie Z: Guido en Vacature peilden naar de jobverwachtingen van 1.300 prille twintigers

Waarom jongeren zo veel keuzestress hebben