Je krijgt geen promotie omdat ...

33% van de werkgevers willen graag promotie geven aan werknemers die daar expliciet om vragen, maar ook andere factoren spelen mee. Je gedrag kan je immers ook een promotie kosten.

Voor 71% van de werkgevers is iemand die zegt "dat is niet mijn job" niet geschikt voor een promotie. Ook wie vaak te laat komt of vaak vroeg vertrekt zal niet hogerop komen.

71 %

"Dat is niet mijn job" zeggen

69 %

Vaak te laat komen

68 %

Liegen op het werk

64 %

Met de pluimen gaan lopen van andermans werk

55 %

Vaak vroeger vertrekken

55 %

Sjoemelen met de onkostenvergoeding

46%

Roddelen

35 %

Zich niet professioneel kleden

30 %

Vloeken

22 %

Nooit wat zeggen in een vergadering

9 %

Huilen op het werk

8 %

Een relatie hebben met een collega

Bron: CareerBuiler