Janneke van der Kamp (Novartis): “Respect voor onze bedrijfscultuur is enorm belangrijk”

Janneke van der Kamp (37), Head Novartis Pharma Belux en Country President Novartis Belux

De Nederlandse Janneke Van der Kamp studeerde viool aan het conservatorium van Rotterdam en haalde daarna een master in chemie. Ze rondde haar studies af met een MBA in het Franse Fontainebleau. Na enkele jaren als consultant gewerkt te hebben kwam ze in 2003 bij farmabedrijf Novartis terecht, waar ze diverse functies in verschillende landen doorliep. Sinds april 2012 staat ze aan het hoofd van de Belgische en Luxemburgse divisie van de bedrijvengroep. Novartis stelt in België bijna 1.500 werknemers tewerk in zijn vestigingen in Vilvoorde en Puurs. Als groep is Novartis de nummer twee in de Belgische farmaceutische industrie met een omzet van bijna 420 miljoen euro in 2011.

Vacature legt elke dag in september een Belgische CEO dezelfde tien vragen voor over hun toekomstvisie, sector en eigen carrière. Vandaag: Janneke van der Kamp, Head Novartis Pharma Belux en Country President Novartis Belux.

1.  Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

“Ik denk vooral aan Sales Representative, Key Account Manager, Medical Science Liaison/Medical Advisor, Market Access Manager/Health Economist en Marketeer/Brand Manager. Voor al deze jobs hebben we mensen nodig met een  wetenschappelijke of medische achtergrond, met commerciële affiniteit en de juiste attitude. Uiteraard hebben ze ook de technische competenties nodig die bij de job horen.”

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

“Het moeten mensen zijn die technische kennis hebben van hun domein, gecombineerd met een wetenschappelijke achtergrond en interesse. Even belangrijk, zoniet belangrijker is dat ze passen bij onze bedrijfscultuur en onze ‘values & behaviors’. Ook een groot lerend vermogen en de juiste attitude zijn belangrijk. Mensen moeten open staan voor verandering, resultaatgericht zijn, goed in teams kunnen werken, met impact kunnen communiceren en cross-functioneel of cross-disciplinair kunnen denken.”

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

“Dat is subjectief. We verwachten een combinatie van uiteenlopende competenties en bovendien moet er ook een match zijn met onze bedrijfscultuur en –waarden. Daardoor zullen er misschien niet voldoende mensen zijn en wordt het soms een uitdaging om het juiste profiel te vinden. Heel vaak is onze top kandidaat een combinatie van verschillende kandidaten ...”

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

“Het Belgisch onderwijs is zeker uitstekend om technische of wetenschappelijke kennis te verwerven. Maar er zou in elke hogere opleiding meer aandacht moeten gaan naar de basiscompetenties. Om een voorbeeld te geven: in de opleiding geneeskunde of biomedische wetenschappen - waar wij vaak potentiele kandidaten vinden - leren mensen te weinig hoe ze goede presentaties kunnen geven of hoe ze met impact met een publiek kunnen communiceren.”

“Ook de kennis van het Frans, Nederlands en Engels blijft belangrijk in België. In de meer wetenschappelijke opleidingen zou die talenkennis nog versterkt mogen worden.”

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

“We moeten de investeringen in R&D kunnen blijven terugverdienen ondanks een steeds grotere druk op de prijzen van innovatieve medicatie.”

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

“Binnen de farmaceutische sector wordt de groei gestimuleerd door innovatieve producten te lanceren die inspelen op de hoge onbeantwoorde medische noden van bepaalde patiëntengroepen. Gelukkig mogen we bij Novartis rekenen op wat door de industrie erkend wordt als één van de sterkste ‘pipelines’. Dat betekent dat we als groep goed geplaatst zijn om in de komende jaren onze marktleiderspositie te versterken door onze verdere groei.”

7. Welk project wil u met uw bedrijf nog realiseren voor 2020?

“Momenteel zijn wij de nummer twee op de markt en hoop ik echt, als Country President van de Novartis groep in België, de hele organisatie, en daarbij de 1.500 medewerkers die onze groep in België telt, te kunnen leiden tot een versterking van onze positie in de gezondheidsmarkt. Ik wil dat elke divisie van Novartis herkend wordt als een betrouwbare partner voor elke belanghebbende binnen de verschillende markten waar wij actief in zijn.”

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

“Ik mag gerust zeggen dat ik, achteraf bekeken, in het begin van mijn cariere wel vaker beroep had mogen doen op advies van meer ervaren collega’s. Als jonge professional kan je makkelijk het gevoel hebben dat je alles weet omdat je het net geleerd hebt. Er is natuurlijk altijd een verschil tussen de theorie en de realiteit van de praktijk.”

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

“De onvoorspelbaarheid is volgens mij één van de moeilijkste aspecten die de huidige crisisperiode meegebracht heeft. Onze industrie is misschien wel minder onderhevig aan de crisis doordat gezondheidszorg zo’n belangrijke nood blijft in de samenleving. Toch heeft de crisis ook een invloed gehad op onze werking. Dat is zeker te merken aan de hoge druk op de prijzen binnen onze sector. Het maakt het dan ook extra moeilijk om een sterke langetermijnvisie te hanteren: we weten dat er regelmatig nieuwe kostenbesparende maatregelen zullen komen maar we weten soms niet exact hoe en wanneer die van toepassing zullen zijn.”

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

“Zoek een job die je talenten en passies combineert! En blijf vooral open voor verdere ontwikkeling. Je zal je hele carrière dan kansen krijgen om verder bij te leren. En dat zorgt voor een gediversifieerd profiel en maakt dat je een boeiende kandidaat op de arbeidsmarkt wordt.”

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks