Jan De Coninck (Société Générale Private Banking): "Dit is werk voor echte specialisten"

Jan De Coninck (46), CEO van Société Générale Private Banking

Jan De Coninck (46) studeert Bedrijfsbeheer en Fiscaliteit en bekleedde een aantal administratieve en financiële functies in de industrie en de handel voor hij zijn carrière in de banksector start. In 1997 vervoegt hij de Groep Société Générale (toen Bank De Maertelaere) als CFO. Vanaf 2003 combineert hij de functie van CFO met die van HR-manager. Sinds 2006 is De Coninck CEO van Société Générale Private Banking België, waar hij verantwoordelijk is voor zowel het financieel beleid, de communicatie als de human resources van de bank.

Elke dag van september stelt Vacature tien vragen aan een gereputeerde Belgische CEO over zijn kijk op de toekomst, de sector en zijn carrière. Vandaag: Jan De Coninck, CEO van Société Générale Private Banking, vroeger Bank De Maertelaere.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

"Private bankers die zowel technische kwaliteiten als de commerciële vaardigheden bezitten en een vertrouwensrelatie met een cliënt weten op te bouwen hebben een gouden toekomst. Daarnaast zorgt de constant wijzigende regelgeving ervoor dat profielen binnen compliance, audit en risk verzekerd zijn van voldoende werk en uitdagingen."

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

"Voor een private banker zijn relationele vaardigheden het belangrijkste criterium, technische skills kunnen we aanleren. Voor de overige functies zijn een analytisch en synthetiserend vermogen belangrijk, net als een goed gevoel voor risicocontrole."

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

"Zeer capabele mensen zijn altijd moeilijk te vinden, ongeacht het profiel."

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

"Men kan niet van het onderwijs verwachten dat afgestudeerden onmiddellijk inzetbaar zijn voor dergelijke gespecialiseerde functies. Belangrijker is dat er naast het standaard opleidingspakket eveneens een algemene vorming wordt gegeven waar een juiste kritische ingesteldheid wordt verwacht en waar capaciteiten inzake analyse en synthese worden ontwikkeld. We mogen ons onderwijs niet onderschatten, in vergelijking met het buitenland zijn onze afgestudeerden van een hoog niveau."

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

"Alles moet altijd sneller en relaties worden vluchtiger, virtueler en minder intens. In onze sector is een vertrouwensrelatie op lange termijn een noodzaak, onze grootste uitdaging zal erin bestaan onze cliënten hiervan te overtuigen. Zo kunnen wij hen door goede en slechte tijden heen begeleiden voor alle aspecten van hun vermogen, zelfs over generaties heen."

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

"Meer en meer cliënten realiseren zich dat een investeringsstrategie aangepast aan hun risicoprofiel en een voor hen correcte en goed getimede vermogensplanning cruciaal zijn. Dat is werk is voor echte specialisten zoals wij, zodat onze markt op een natuurlijke manier zal groeien. Private banking is nog altijd slechts een klein gedeelte van de totale markt."

7. Welk project wil u met Société Général Private Banking nog realiseren voor 2020?

"Wij zijn al een hele tijd met ons volledige team hard aan de weg aan het timmeren en we hebben ondertussen al veel bereikt, maar ons uiteindelijk doel is dé referentie te worden op de Belgische markt voor wat betreft private banking."

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

"Op bepaalde momenten in mijn loopbaan heb ik niet beseft dat fouten maken er evenveel bij hoort als juiste keuzes maken en dat je niet bij je fouten moet blijven stilstaan. Eens je de correcte analyse van je fout hebt gemaakt zodat je weet waarom je ze niet opnieuw zal maken, moet je verder, anders verlies je kostbare tijd, wat een nog grotere fout is."

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

"Mijn medewerkers ervoor behoeden dat ze beïnvloed worden door de publieke opinie en een negatieve kijk ontwikkelen op de financiële markten, de maatschappij in het algemeen en hun specifieke rol erin. Positivisme veroorzaakt immers enthousiasme, motivatie en de wil om succes te hebben. Dat zijn nu net de ingrediënten van resultaten en succes."

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

"Ik heb er verschillende: heb geduld, je staat aan het begin van een lange carrière. Weet dat je eerst veel moet geven vooraleer je veel zal krijgen. Investeer in jezelf, wees zelfkritisch en leg de lat altijd hoog voor jezelf."

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks