Is mijn werkgever verplicht parkeerplaats te voorzien?

Het bedrijf waarvoor ik werk is midden in het centrum van Brussel gelegen. In de kelder is een parking voorzien, waar een tiental auto's geplaatst kunnen worden. Omdat wij op kantoor met een goeie 50 mensen werken, moeten de meesten van ons elke morgen dan ook een hele tijd rondrijden, op zoek naar parking. Moet een werkgever er niet voor zorgen dat zijn werknemers hun auto kwijtgeraken?
 

Het antwoord op die vraag luidt negatief. De werkgever moet geen parkeergelegenheid voorzien voor zijn werknemers. Hij is evenmin verplicht om de kosten voor parkeerbonnetjes te zijnen laste te nemen indien de werknemer zich ertoe genoodzaakt ziet om betalend te parkeren in de buurt van de onderneming.

In de praktijk nemen veel werkgevers wel het initiatief om een tekort aan parkeerplaatsen te helpen oplossen. Dit kan door zelf in parkeermogelijkheid te voorzien of door de kosten voor betalende parkeerplaatsen in de buurt van de onderneming aan de werknemers terug te betalen. Uiteraard kan de werkgever zijn werknemers er ook toe aanzetten meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door een bus-; tram- of treinabonnement integraal terug te betalen.

Geen verplichting

Juridisch gezien is de werkgever niet verplicht om parkeerplaatsen te voorzien voor zijn werknemers. De werkgever is ook niet verplicht om tussen te komen in de kosten die de werknemer maakt om tegen betaling te parkeren in de buurt van de onderneming. De verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten die de werknemer maakt voor zijn woon-werkverplaatsingen, strekt zich dus niet uit tot de kosten voor betalend parkeren.
Overigens geldt enkel in het geval een werknemer met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, een algemene wettelijke verplichting voor de werkgever om gedeeltelijk tussen te komen in de prijs van het vervoer. De algemene reglementering legt geen verplichting op tot tussenkomst indien de werknemer met de wagen naar het werk komt. Wel kan een sectorale regeling de werkgever verplichten om tussen te komen in de kosten voor privé-vervoer.

Eigen parkeerterrein / garage

Indien de werkgever zelf een parkeerterrein of garage ter beschikking stelt van de werknemers, doet hij er goed aan het gebruik van de parkeerplaatsen te regelen in een policy. Mocht het aantal parkeerplaatsen ontoereikend zijn voor alle werknemers, kan de werkgever discussies vermijden door criteria uit te werken op basis waarvan de beschikbare parkeerplaatsen worden toegekend.

Mogelijke criteria zijn:

-de functie: de werkgever kan bijvoorbeeld bepalen dat parkeerplaatsen bij voorrang worden toegekend aan werknemers die zich geregeld moeten verplaatsen om klanten te bezoeken;
-de anciënniteit.

Via zo’n policy kan de werkgever er ook voor zorgen dat de beschikbare parkeerplaatsen optimaal benut worden, bijvoorbeeld door voor elke toegekende plaats ook een back-up te voorzien voor het geval de prioritaire gebruiker afwezig is.

Terugbetaling parkeerkosten

Indien de werknemer genoodzaakt is om in de buurt van de onderneming tegen betaling te parkeren, kan de werkgever de verplichting op zich nemen om de kosten voor betalend parkeren terug te betalen. Hij kan maandelijks (een kopie van) de parkeerbonnetjes aan de werknemer vragen en op basis hiervan de terugbetaling doen.

i.s.m. SD Worx